Novi depo u komšiluku budućeg kineskog tržnog centra na Novom Beogradu

Autobusko-tramvajski depo u Bloku 66 predviđen je za izmeštanje u produžetku Ulice Jurija Gagarina čime se oslobađa oko 22 hektara da bi se „zaokružila urbana transformacija ove značajne gradske lokacije”

Tramvajski i autobuski depo biće preseljen iz Bloka 66 na lokaciju u produžetku Ulice Jurija Gagarina gde je planirana gradnja novog „konačišta” za vozila koja prevoze Beograđane. Takvim zahvatom oslobađa se atraktivno zemljište prekoputa „Belvila” od oko 22 hektara, što je površina veća za osam hektara od stambeno-poslovnog kompleksa na kojem je sagrađeno gotovo 1.900 stanova i šoping mol „Delta siti”, što već dovoljno govori o graditeljskom potencijalu te novobeogradske lokacije. I za gradnju novog autobusko-tramvajskog depoa i za Blok 66, između Bulevara heroja sa Košara (unutrašnjeg magistralnog poluprstena), Ulice Đorđa Stanojevića i Bulevara Crvene armije koji treba da bude produžen ispod železničke pruge i praktično spoji sa Bulevarom umetnosti, radiće se planovi detaljne regulacije. Odluke o izradi planskih dokumenata usvojene su na poslednjoj sednici gradskog parlamenta. Izrada oba plana poverena je Urbanističkom zavodu koji ima rok od 12 meseci da skroji nacrt PDR-a za Blok 66, odnosno 18 meseci za nacrt plana kojim će se razrađivati lokacija za novi depo iza postojećeg gradilišta kineskog tržnog centra. Oba plana finansira grad preko Službe gradskog urbaniste, navedeno je u tim dokumentima.

Iz onog za Blok 66 nije jasno šta će se tamo graditi kada depo bude premešten sa te vredne lokacije u čijoj blizini je železnička stanica Novi Beograd i buduća autobuska stanica u Bloku 42. Prema važećem Planu generalne regulacije (PGR) Beograda, PGR-u šinskih sistema i PGR-u sistema zelenih površina, područje na kojem se nalazi tramvajski depo planirano je za javnu namenu, odnosno za saobraćajne površine i mrežu saobraćajnica.

– Cilj izrade Plana detaljne regulacije je redefinisanje namena planiranih navedenim planovima (PGR-om Beograda, PGR-om šinskih sistema i PGR-om sistema zelenih površina, prim. „Politike”) šire prostorne celine, a u skladu sa razvojnim programima Grada Beograda i nadležnih institucija, kao i definisanje pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje kako bi se stvorio planski osnov za izgradnju i uređenje predmetnog bloka i zaokružila urbana transformacija ove značajne gradske lokacije – navedeno je u odluci za izradu PDR-a Bloka 66.

Iz ovakvog obrazloženja naslućuje se da će na parceli od oko 22 hektara koja je u vlasništvu grada da budu profitabilniji sadržaji od postojećeg tim pre i što su u okruženju depoa sagrađeni stambeno-poslovni kompleksi sa zgradama do 32 metra visine, izuzetak je kula „Vest 65” od 155 metara. Promena namene nije „greh” jer depou odavno nije mesto na toj lokaciji, ali za očekivati bi bilo da se najpre menja planski dokument višeg reda kao što je to PGR Beograda da bi se potom dozvolila gradnja stambenih, komercijalnih, poslovnih kvadrata. Gradski urbanista tvrdi za naš list „da i planom detaljne regulacije može da se menja namena zacrtana u Planu generalne regulacije Beograda”.

– Nije primereno da depo ostane u Bloku 66 kada su u tom delu Beograda stambena i poslovna zdanja. Budućim PDR-om te lokacije preispitaće se mogućnosti za gradnju mešovite namene i javnih sadržaja na tom mestu – ističe Stojčić.

Novi depo južno od državnog puta Novi Beograd – Surčin i zapadno od melioracionog kanala Petrac II prostiraće se na oko 32 hektara, a okvirnom granicom plana detaljne regulacije obuhvaćen je deo od oko 60 hektara Novog Beograda. To područje za predviđeni autobusko-tramvajski depo delom se nalazi u široj zoni sanitarne zaštite, a delom u užoj zoni sanitarne zaštite beogradskog izvorišta, navedeno je u odluci za izradu PDR-a. Za njegovu izradu potrebno je, kako između ostalog piše u odluci, pribaviti analizu hidrotehničkog uređenja depoa u okviru uređenja odvodnjavanja Surčinskog donjeg polja, elaborat o mogućnosti izgradnje u užoj zoni sanitarne zaštite beogradskog izvorišta sa utvrđivanjem potrebnih mera zaštite…

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn