Novi kompleks u novobeogradskom Bloku 63: U Jurija Gagarina u planu objekat od deset spratova

U objektu od skoro 40.000 kvadrata naći će se 192 stana, 15 poslovnih prostora, 20 poslovnih apartmana, kao i podzemna garaža na tri nivoa sa čak 365 parking mesta.

Grad Beograd stavio je do 9. maja na javni uvid urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovne zgrade, spratnosti 3Po+P(+Ga)+9+Ps, u Ulici Jurija Gagarina broj 271 u Bloku 63 na Novom Beogradu.

Nosilac izrade i obrađivač projekta je preduzeće „Novi plan” d.o.o. iz Beograda, naručilac i investitor je Slađan Vrejić, takođe iz Beograda, dok je odgovorni projektant Slobodanka Ćuković, dia.

Na mestu KUD Rad
Urbanističkim projektom obuhvaćene su dve cele katastarske parcele u KO Novi Beograd, ukupne površine od 5.230 m², koje će spajanjem formirati građevinsku parcelu.

Parcela ima direktan pristup na Jurija Gagarina, dok je sa druge strane direktno oslonjena na planiranu dvosmernu, pristupnu kolsko-pešačku saobraćajnicu sa alejom za parkiranje.

Na građevinskoj parceli na kojoj će se graditi kompleks bio je srušeni KUD Rad.

Položaj objekta u bloku; Vizuelizacija: Novi Plan

Garaža na tri podzemne etaže
Na predmetnoj građevinskoj parceli predviđa se izgradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti -3Po+P(+Ga)+9+Ps, koji je po položaju na parceli slobodnostojeći.

Planirani objekat se sastoji od 3 podruma, prizemlja sa galerijom, 9 spratova i povučenog sprata. Objekat je podeljen u 4 lamele sa zasebnim ulazima i zajedničkom podzemnom garažom.

U podzemnim etažama, tj. u Podrumu -3, -2 i -1, smeštena je garaža koja se sastoji od parking mesta i prostora za horizontalnu i vertikalnu komunikaciju, kao i od tehničkih i pomoćnih prostorija.

U objektu su ukupno projektovana 192 stana, 15 poslovnih prostora, kao i 20 poslovnih apartmana.

U okviru prizemlja projektovani su poslovni prostori sa galerijom sa zasebnim ulazima u odnosu na stambeni deo objekta i komunikacije stambenog dela objekta.

Na spratovima od 1. do 9. i na povučenom spratu su projektovani stambeni prostori, prostori za komunikaciju i pomoćne prostorije i u lameli A poslovni apartmani i prostori za komunikaciju.

U objektu su ukupno projektovana 192 stana, 15 poslovnih prostora, kao i 20 poslovnih apartmana.

Ukupna bruto površina objekta iznosi 38.480 kvadratnih metara, od čega na nadzemni deo otpada 25.499 m², a na podzemni preostalih 12.981 m².

Ukupna bruto površina objekta iznosi 38.480 kvadratnih metara; Vizuelizacija: Novi Plan

Pasaž u prizemlju objekta
Pešački prilaz objektu je u visini prizemlja. Od glavnog pešačkog pristupa do ulaza u stambene delove objekta pristupa se preko pasaža u prizemlju objekta, dok se u nastavku može pristupiti unutrašnjem dvorištu koji je takođe u nivou terena.

Svim poslovnim prostorima se može direktno pristupiti sa popločanja oko objekta; Vizuelizacija: Novi Plan

Svim poslovnim prostorima se može direktno pristupiti sa popločanja oko objekta na koti ±0.00, i sa kolsko-pristupne saobraćajnice.

Ukupno je ostvareno 365 parking mesta, od čega je čak 39 parking mesta namenjeno osobama sa posebnim potrebama.

Sve etaže objekta su u svakoj lameli povezane sa po 2 lifta i dvokrakim stepeništem, a lamela V i sa još jednim dodatnim stepeništem, dok su garaže dodatno povezane kolskim rampama i stepenicama za direktan izlazak na parcelu.

Parkiranje je rešeno na tri nivoa, a ukupno je ostvareno 365 parking mesta, od čega je čak 39 parking mesta namenjeno osobama sa posebnim potrebama.

Tagovi

Pročitajte još: