NOVOBEOGRAĐANI PAŽNJA! DRŽAVA SRBIJA NEZAPOSLENIMA DAJE 3.000 EVRA A OVO SU USLOVI

BEOGRAD – Nacionalna služba za zapošljavanje NSZ raspisala je konkurs za samozapošljavanje za 2022. godinu, odnosno Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje 2022.

SVE O SUBVENCIJI MOŽETE PROČITATI I OVDE

Pomoć države za otvaranje firme od strane NSZ je ista kao prethodnih godina, tako da to su bespovratna sredstva za pokretanje biznisa 2022, naravno ukoliko se ispoštuju i ispune uslovi zadati konkursom.

Novina u odnosu na prethodne godine je veći iznos novčanih sredstava koji se dodeljuje. Reč je o ovim iznosima:

300.000,00 za nezaposlena lica;

330.000,00 za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Naime, subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.

Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,

– završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, – ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i – u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe, – dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i – dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim. – U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u, – fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG), – fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, – fotokopija / očitana lična karta podnosioca zahteva, – sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, – fotokopija / očitana lična karta žiranta i – drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Obaveze iz ugovora

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnik subvencije je dužan da:

– delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa, – omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti, – na zahtev Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i – obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Kurir

Tagovi

Pročitajte još: