NOVOBEOGRAĐANI PAŽNJA! Grad daje subvencije građanima za kupovinu bicikala

Nakon sprovedenog javnog konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekta od javnog interesa iz oblasti koja je kao obaveza Grada definisana akcionim planom, odnosno drugim planskim dokumentima, a kojom se podstiče ostvarivanje ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine, izabrano udruženje – Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log” iz Beograda će u ponedeljak, 15. avgusta, objaviti javni poziv za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta – Kupi bajs!

Konkurs će biti objavljen na sajtu udruženja www.urbanlog.rs/kupibajs, kao i na sajtu Grada Beograda, u delu Gradski oglasi i konkursi, a zahtevi se podnose elektronski. Pravo učešća na ovom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu s prebivalištem na teritoriji Beograda.

Pojedinačni iznos sredstava koji se dodeljuje građanima po ovom javnom pozivu je 5.000 dinara.

Javni poziv će biti otvoren od 15. avgusta (u 8 časova) do 15. novembra, odnosno do utroška predviđenih sredstava.

Tagovi

Pročitajte još: