NOVOBEOGRADSKI sportski centar širi se ka Zemunu – U planu bazeni, otvoreni tereni, biciklistička staza

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda izložio je na javni uvid Nacrt izmena i dopuna PDR za sportski kompleks 11. april između ulica Studentske, Tošin bunar i autoputa E75. Plan detaljne regulacije obuhvata deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do ulice Prilaz) do ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd.

Naručilac izrade plana je Služba glavnog urbaiste, dok je plan izradio Urbanistički zavod Beograda.

Površina obuhvaćena izmenama i dopunama plana iznosi oko 12 ha.

Planirani sportsko-rekreativni kompleksi namenjeni su za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i lokalnom nivou. Kako se navodi u planskoj dokumentaciji, za sportsko-rekreativni kompleks u bloku 22 planirana je građevinska parcela površine oko 4,19 ha.

U okviru navedene građevinske parcele ST1-1 koju čine parcele 826/1, 826/2, 825/1, 821/3, 821/4 planiraju se sledeći sportski objekti:

– Postojeći zatvoreni sportski objekat koji se dograđuje,
– Planirani sportsko-rekreativni objekat,
– Otvoreni bazeni i dečiji bazeni sa toboganom,
– Otvoreni sportski tereni (tenis, košarka, odbojka, padel…),
– Biciklistička staza.

Kako se dalje navodi, u okviru planiranog sportsko-rekreativnog objekta planiraju se zatvoreni bazeni sa pomoćnim sadržajima (svlačionice, soba za rehabilitaciju), zatim specijalizovani sportski sadržaji (sportski klubovci, sportska ambulanta, fines centar, wellness i spa centar, tereni za padel). U okviru objekta u predviđene su i prostorije za administraciju (sala za konferencije, kancelarije) kao i mašinske i tehničke prostorije.

U okviru građevinske parcele ST1-2 koju čini cela parcela 821/2 i delovi parcela 823/2, 822, 824, 820/2, 6641/7, 820/1, 823/1, 821/1 u planu je fudbalski teren sa tribinama, pomoćni fudbalski teren, mini fudbalski teren i zatvoreni sportski objekat. Takođe u planu je i parking u okviru kog su predviđena dva parking mesta za sutobuse.

Pristup građevinskoj parceli biće ostvaren iz ulice Tošin bunar.

Ukupno planirana bruto razvijena građevinska površina sportskih objekata i kompleksa iznosi 59.300 m2.

Planirane su i interne saobraćajnice koje treba da obezbede prilaz planiranim parking mestima. Osim površina za parkiranje vozila planira se i parking za bicikle. U okviru javnog parkinga predviđena je izgradnja pratećih sadržaja (auto perionica i slično). U planu su i dva parking mesta za autobuse. Građevinska površina planirana za ovu namenu iznosi oko 3.683 m2.

U planu je navedeno da je obavezna izrada urbanističkog projekta za građevinsku parcelu ST1-2 u cilju detaljne urbanističko-arhitetkonske razrade lokacije.

Dokumentacija se nalazi na javnom uvidu do 7. avgusta.

Podsetimo, kako je ranije ove godine rekao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, SC „11. April“ za koji se završava konačni projekat, na osnovu koga će ovaj centar sa tri zatvorena bazena, koliko ih sada ima, dobiti ukupno osam.

 

Tagovi

Pročitajte još: