Obaveštenje o objavljivanju Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica

Obaveštenje o objavljivanju Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju

Na osnovu člana 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kupovinom seoskih kuća sa okućnicom za poboljšanje uslova stanovanja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj XII-020-1/2021-105 od 04.06.2021.g., a u vezi sa Ugovorom o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodeli jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu, koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije na ime kontribucije Republike Srbije, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i Gradske opštine Novi beograd, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kupovinom najmanje 5 seoskih kuća

OBAVEŠTAVA

Izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 5 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu (u daljem tekstu: Javni poziv),  biti objavljen 09.07.2021. godine na oglasnim tablama Gradske opštine Novi Beograd i mesnih zajednica Gradske opštine Novi Beograd, i na internet prezentaciji Gradske opštine Novi Beograd www.novibeograd.rs  i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 1.200.000 dinara i dodelu jednokratne pomoći (građevinski i drugi materijal) u maksimalnom iznosu do 200.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 600.000 dinara). Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.

Javni poziv će trajati  do 23.08. 2021. godine, tako da sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 011/3106-814 ili  011/3106-706  i kod poverenika za izbeglice  Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 167.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn