Objavljen projekat saobraćajnice Novi Beograd Surčin

(Foto: Urbanistički zavod Beograda/Urbanistički projekat, screenshot)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju saobraćajnice Novi Beograd – Surčin.

Naručioci izrade projekta su kompanije China Comumunications Construction Company i Putevi Srbije, a izradio ga je Urbanistički zavod Beograda.

Kako je navedeno u dokumentu, u prethodnom periodu izrađen je plan koji je potpisao Saobraćajni institut CIP, a ovim urbanističkim projektom neki delovi plana se dodatno razrađuju.

Projekat, kada je reč o kružnom toku kod Vojvođanske ulice na početku trase puta predviđa obuhvatanje veće deonice duž planirane saobraćajnice T-6, zatim, još jedan most, u zoni ergele Marković, kao i proširenje Vinogradske ulice.

Objašnjava se da je granicom urbanističkog projekta obuhvaćen je deo magistralne saobraćajnice T-6 zbog potrebnog uklapanja projektovanog stanja u postojeće stanje na terenu.

Deo postojeće Ulice Vinogradske ispred planirane kružne raskrsnice sa ulicama Vojvođanskom i T-6 obuhvaćen je granicom plana i na kraju predmetne deonice planirana je okretnica za protivpožarna kao i komunalna i putnička vozila. Ovaj deo ulice obezbediće pristup postojećim i planiranim objektima u Vinogradskoj vezu sa širom saobraćajnom vezom, navodi se u projektu.

Trasa puta Novi Beograd Surčin kretaće od kružne raskrsnice sa ulicama Vojvođanskom, Dr Ivana Ribara i T-6, do neposredno pred petlju „Surčin jug“. Ukupna dužina deonice iznosi 7895.74m.

Na trasi puta u planu su jedna denivelisana raskrsnica tipa „pola deteline“ sa ulicom prema naselju Surčin i obali reke Save Ulica Nova 4 – Put za Surčin, kao i 4 površinske raskrsnice:

▪ na početku deonice, kružna raskrsnica sa Vojvođanskom ulicom, T-6 i Ulicom
Dr Ivana Ribara,
▪ na km 0+511,30 sa vezom na Vinogradsku ulicu Ulica Nova 2 (Bočna veza 1),
▪ na km 1+382,97 sa produžetkom Ulice Jurija Gagarina i Ulicom Nova 3 (Bočna
veza 2),
▪ na km 3+546,60 sa vezom prema Vinogradskoj ulici i prema aerodromu “Nikola
Tesla“ Ulica Nova 3a (Bočna veza 3)

Prolaz lokalnih puteva preko i ispod saobraćajnice planira se na stacionažama km 2+483.85, na km 3+951.53 i na km 5+167.63. Na prvoj stacionaži kplaniran je nadvožnjak preko državnog puta. Kod kanala Galovica planirano je na druge dve stacionaže izdizanje nivelete državnog puta i prolaz lokalnih puteva ispod nje.

Saobraćajnica Novi Beograd Surčin imaće tri trake po smeru širine 3,50 m, razdelnu traku od 4 metra i obostrane pešačke staze širine do dva metra, a projektovan je za brzinu od 80km/h.

Od raskrasnice sa krakom za Ulicu Jurija Gagarina pa do puta za Surčin planirana je dvosmerna biciklistička staza sa jedne strane, širine 2,20 m.

Od raskrsnice sa Putem za Surčin, saobraćajnica će imati kolovozne trake 2 x 11,85 m, a kako se navodi, ova širina je projektovana jer se posle raskrsnice sa putem za Surčin ukidaju krajnje desne trake.

Normalni poprečni profil saobraćajnice Nove 2 predviđen je sa kolovoznim trakama 2 x 3.50 m i pešačkim stazama 2 x 1.50 m.

Dat je i poprečni profil Puta za Surčin – Ulica Nova 4, u delu petlje: kolovozne trake 2 x 2 x 3.5 m i dvosmerna biciklistička staza širine 2,20 m, dok je Ulica Nova 3 definisana je sa poprečnim profilom od 10 m, kolovozom od 7 m i obostranim trotoarima od 1.5m.

Dodaje se da je okvirno planirana kolovozna konstrukcija za teško saobraćajno opterećenje.

U okviru trase planirane su ukupno 4 mostovske konstrukcije, preko postojećih i planiranih melioracionih kanala i lokalnih puteva, kao i kod ergele Marković.

Za potrebe infrastrukturnog opremanja planiranog kompleksa Nacionalnog stadiona, ovim urbanističkim projektom planira se i infrastrukturni koridor pored trupa državnog puta.

Projekat je javnoj prezentaciji do 28. marta.

Gradnja saobraćajnice Novi Beograd-Surčin, koja će stanovnicima Beograda olakšati pristup autoputu Miloš Veliki, vredna je 70,5mil USD. Izgradnja je počela u martu prošle godine, do pred kraj januara bilo je izgrađeno više od 40% puta, a prema najavama iz Ministarstva kompletni radovi trebalo bi da budu završeni do kraja ove godine.

Izvor/Foto: eKapija

Tagovi

Pročitajte još: