ODRŽANA TRIBINA NA NOVOM BEOGRADU: Deca i mladi bez roditeljskog staranja izložena posebnim oblicima traume

Deca i mladi bez adekvatnog roditeljskog staranja, izloženi su višestrukoj diskriminaciji i posebnim oblicima traume kroz koju prolaze češće i u dugom vremenskom intervalu, zbog čega im je potrebna posebna briga i pažnja društva kako bi se kvalitetnije integrisali i maksimalno razvili svoju ličnost i potencijale.

Takav stav iznet je na tribini pod nazivom „Izostanak povezivanja, trauma i retraumatizacija kod dece i mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja i izazovi u radu sa njima“, organizovanoj u sredu 14. juna, povodom meseca roditeljstva.

Foto: GO novi beograd

Učesnici tribine, kojoj su prisustvovali domaći i strani stručnjaci iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, hranitelji i studenti, istakli su da samo kvalitetna mreža podrške u zajednici, može sprečiti ili umanjiti traumatska iskustva dece bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Tribina je održana u saradnji sa dugogodišnjim partnerima u radu opštinskog centra, Centrom za integraciju mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja „Zvezda“, uz učešće stručnjaka iz inostranstva, dr Barbare Ruegger, psihologa iz Švajcarske kao i Alexa Ille i Aleksandara Jurje, dugogodišnjih hranitelja i usvojitelja iz Rumunije

Direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović Minić je istakla da Republika Srbija pokazuje punu posvećenost unapređnju položaja dece i da u kontinuitetu preduzima mnogobrojne mere u najboljem interesu deteta, pre svega na suzbijanju diskriminacije, sprečavanju zlostavljanja i zanemarivanja, kao i zaštiti njihove bezbednosti.

Foto: GO novi beograd

-Briga o deci, njihovim pravima i potrebama, briga o njihovoj budućnosti, jedan je od najvažnijih prioriteta kako Vlade Republike Srbije tako i svake lokalne samouprave i opštine – istakla je Milovanović Minić i podsetila da su oblici zaštite prava dece bez roditeljskog staranja prema Porodičnom zakonu Srbije: starateljstvo, smeštaj u drugu porodicu (hraniteljstvo), smeštaj u ustanovu i usvojenje i da je hraniteljstvo u Srbiji, najznačajniji oslonac roditeljima, roditeljstvu i biološkoj porodici u krizi.

Govoreći o ulozi Centra „Zvezda“ u zaštiti dece i mladih bez roditeljskog staranja, predsednica tog centra, Tatjana Dražilović, je istakla da je 76 mladih prošlo kroz program podrške „Kuća mogućnosti“ u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, koji je realizovao tim stručnjaka i entuzijasta u okviru tog centra.

Foto: GO novi beograd

Hranitelji i usvojitelji i predstavnici ARFO organizacije, Alex Ille i Aleksandru Jurje govorili su o zakonodavnom okviru i praksi podrške deci bez adekvatnog roditeljskog staranja u Rumuniji. Preneli su svoja iskustva u ostvarivanju uloge hranitelja i usvojitelja, kao i to, kako je regulisano roditeljsko pravo dece u institucijama u njihovoj zemlji.

O povezivanju na ranom uzrastu i šta ako ono izostane govorila je dr Barbara Ruegger, doktor psihologije i autor posebnog priručnika na ovu temu. Ona je podselila na iskustva rada sa visoko traumatizovanom decom i mladima kao i tehnikama rada na prevazilaženju traume i sprečavanju retraumatizacije zbog prethodnog nedovoljno razrešenog negativnog iskustva.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn