ODRŽANA TRIBINA NA NOVOM BEOGRADU: Podrška savremenom roditeljstvu u izazovima ekranizma

Opštinski Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” i Predškolska ustanova “11. april”, u sklopu obeležavanja Dana opštine i Dana Predškolske ustanove, organizovali su 12. aprila tribinu pod nazivom „Podrška savremenom roditeljstvu u izazovima ekranizma“.

Reč je o prvoj zajedničkoj aktivnosti Centra i PU „11. april“ u oblasti edukacije roditelja predškolske dece, uoči maja i juna, koji su u svetu i kod nas, posvećeni porodici i roditeljstvu.

Život u digitalnom društvu, kako se moglo čuti na tribini, nameće izazove u svim sferama savremenog života, pa tako i u funkcionisanju porodice i ostvarivanju roditeljske uloge, a rešenje treba tražiti u adekvatnom i bezbednom korišćenju digitalnih tehnologija i u svesnom roditeljstvu, pričemu su dete i roditelj partneri u igri i učenju.

Roditelje, stručnjake i studente, koji su prisustvovali tribini, u sali Gradske opštine, prvo je pozdravila direktorka Ustanove “11. april” Jelena Dubljević“, koja je naglasila da su digitalne tehnologije u radu vrtića bile višestruko korisne u doba pandemije, ali da njihova upotreba kod male dece, mora biti kontrolsana i „doziranae”.

Direktorka Centra Milka Milovanović Minić, istakla je da su roditeljima neophodne veštine i znanja koji će im omogućiti da selektuju sadržaje koje dete gleda na ekranu, kako bi detetu redukovali vreme provodeno ispred ekrana, a da to istovremeno ne naruši kvalitet odnosa roditelja sa detetom.

Ona je ukazala da, pored jezičkih poteškoća kod dece koja su preterano izložena sadežajima sa ekrana, postoji i povećan rizik od gojaznosti, agresije ili gubitaka socijalnih veština. Problemi se mogu ispoljiti i u oblasti pažnje, kao hiperaktivnost, ali i u ponašanju, kroz ispoljavanje anksioznosti i depresije.

Sve ove posledice, kako je navela, utiču na kvalitet života svakog deteta, kao i na kvalitet života porodice i najbližeg okruženja.

Predavanje o ovoj značajnoj temi koju je nametnuo savremeni način života, održala je i logoped i osnivač Logo centra Olivera Vilimanović, koja se 20 godina bavi unapređenjem govora, jezika i razvoja komunikacije dete -roditelj, kao i savremenom, takozvanom „Marte Meo terapijom“ koja se pre svega odnosi na buđenje intuitivnog roditelja kroz unapređenje veština komunikacije odraslih osoba.

Velimirović je istakla da je roditeljstvo uvek dvosmerna ulica, a razumevanje razvoja deteta je neophodno da bi se desila željena promena u ponašanju deteta.

Tagovi

Pročitajte još: