Oglašen zakup vodnog zemljišta na Novom Beogradu

Grad želi da osim Savskog šetališta uredi i priobalje u Novom Beogradu i Zemunu. – Prijave za licitaciju trajaće do 21. novembra

Kao što je pre dvadesetak dana, kada je počelo uklanjanje jednog od splavova na Savskom šetalištu, najavio Aleksandar Šapić, tada gradonačelnik, a sada predsednik Privremenog organa, grad je raspisao oglas za zakup vodnog zemljišta na desnoj obali Dunava. Na tom području u Novom Beogradu i Zemunu sada se nalazi više od stotinu splavova. Rok za podnošenje prijava je 21. novembar, a zainteresovani će se na javnom nadmetanju „boriti” za 51 lokaciju. Kriterijum će, kao i prošle godine, biti najviši ponuđeni iznos ukupne godišnje kirije za neku lokaciju.

Kako piše u oglasu na stranicama Sekretarijata za privredu, vodno zemljište se daje u zakup isključivo za namenu prema Planu mesta za postavljanje plutajućih objekata. Tu će moći da se postave plutajući objekti za privredne svrhe, odnosno ugostiteljske usluge sa ili bez kabina za noćenje, poput restorana, kafea, klubova, hostela i slično, za trgovinu. Ukoliko splav za privredne svrhe ima i funkciju privezišta za čamce, mora poštovati pravila propisana prilikom zauzimanja akvatorije.

Vodno zemljište se daje u zakup na period od tri godine, počev od dana potpisivanja zapisnika, a kada grad obezbedi uslove za korišćenje lokacije, i ne može se davati u podzakup.

Podnosilac prijave može biti svako zainteresovano pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u odgovarajući registar privrednih subjekata. Ali, onaj ko je prošle godine licitirao za mesto na levoj obali Save u Bloku 45, pa odustao od ugovora, ne može konkurisati za novu lokaciju na Dunavu.

Od 51 lokacije, koliko ih ima u oglasu, 24 su na teritoriji Zemuna, a 27 na Novom Beogradu. Početni iznos zakupa iznosi 2.300 ili 3.300 dinara po kvadratu, a površine vodnog zemljišta koje grad daje u zakup su od 400, 700 i 1.000 kvadrata.

Dva dana po završetku podnošenja ponuda, 23. novembra u 10 časova, biće održana javna licitacija u Opštini Novi Beograd.

Prošle godine stigle su 83 ponude za 28 lokacija na Savskom šetalištu, gde je bilo više od 100 splavova.

Otvaranju pisanih ponuda za zakup prostora za splavove na Savskom keju, koje se održalo 21. decembra prošle godine, prethodio je protest oko 130 vlasnika plutajućih objekata koji nisu bili saglasni sa konkursom i tražili su da se on obustavi.

Među najvećim ponudama koje su date tada bila je ona za objekat koji će vodno zemljište koristiti kao privezište za čamce od 280.000 evra za godinu dana, ali i zakup splava u iznosu od sedam miliona dinara. Beograd je na toj licitaciji ugovorio godišnju zakupninu od 1,1 miliona evra.

Iako je licitacija prošla, a grad u više navrata najavljivao početak uređenja savskog priobalja od Bloka 45 do Bloka 70, tek pre oko mesec dana počelo je uklanjanje splavova. Do sada je uklonjeno nekoliko, a kakva će dalja dinamika biti, još uvek nije poznato. Uprkos svim odlukama koje je grad doneo, vlasnici pojedinih splavova tvrde da ovi poslovi nisu izvedeni po zakonu.

Tagovi

Pročitajte još: