OVA NOVOBEOGRADSKA ULICA SE SPAJA SA BRZOM SAOBRAĆAJNICOM

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Ulice Jurija Gagarina sa infrastrukturom, od ulice Dr Ivana Ribara do državnog puta Južni Jadran.

Ovo praktično znači da će Ulica Jurija Gagarina biti produžena kako bi se spojila sa budućom brzom saobraćajnicom Novi Beograd-Surčin u izgradnji, čime se obezbeđuje veza sa auto-putem Južni Jadran, piše eKapija.

Produžetak Jurija Gagarina do autoputne obilaznice planiran je sa središnjim razdelnim pojsaom širine 14 m i obostranim kolovozima konstante širine po 10,5 m, sa po tri vozne trake po smeru, u dužini od oko 1.550 m.

U produžetku Ulice Jurija Gagarina planira se i produžetak tramvajske pruge u dužini od oko 1.100m, sa okretnicom neposredno uz planiranu komercijalnu zonu. Tramvajska baštica biće smeštena u središnjem delu planirane ulice i biće dvokolosečna, širine 7,5 m, a navodi se u tehničkoj specifikaciji posla.

Duž nove saobraćajnice u planu su po dva autobuska i dva tramvajska stajališta u svakom smeru.

Sa obe strane kolovoza planiran je ivični zeleni pojas širine 2 m, kao i dvosmerna biciklistička staza širine 2,5 m i trotoari od 2 m.

U planu je i mreža sekundarnih ulica – Nova 14, Nova 15 i Nova 16 i kolsko-pešačka staza.

Potrebno je isprojektovati i priključak na državni put.

Projektantnski posao procenjen je na 65 miliona dinara, a tender je otvoren do 2. februara.

Tagovi

Pročitajte još: