POČELA KONTROLA LJUBIMACA NA NOVOM BEOGRADU: Za kršenje ovih pravila kazna je 10 hiljada, kontrolor može da motri i u civilu

Komunalni milicionari su, shodno članu 3. stav 3. Zakona o komunalnoj miliciji, ovlašćeni da vrše kontrole i u civilu.

„Šetala sam psa u Bloku 45, prilazi mi neki momak u trenerci i – pokazuje legitimaciju. Kaže, kontroliše mog psa, kontrola u civilu. Nisam bila sigurna kako bi trebalo da postupim“, priča jedna čitateljka „Telegrafa“.

Pre svega, nju je interesovalo da li je ovakva kontrola po propisima i kako da zna da su joj zaista prišli ovlašćeni službenici.

Oni to mogu da čine i u civilnoj odeći.

„Komunalni milicionari su, shodno članu 3. stav 3. Zakona o komunalnoj miliciji, ovlašćeni da vrše kontrole i u civilu, odnosno bez službene uniforme sa oznakama, a po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije. Kontrolu poštovanja propisa iz navedene Odluke patrole komunalne milicije vrše samostalno, ali u slučaju potrebe, na osnovu obrazloženih zahteva, patrole komunalne milicije pružaju pomoć – asistenciju drugim organima, među kojima je i inspekcija“, navodi se dalje u odgovoru.

Kako bi trebalo da se ponašaju vlasnici pasa?

– Pas se može puštati sa povodnika da se slobodno kreće, ali samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to: u vremenu od 22.00 sata do 9.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena.

– U neposrednoj blizini škola, vremenski periodi se ograničavaju na 7.30 časova sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena.

– Navedena odredba ne važi za opasne pse. Opasnog psa na javnu površinu mogu izvoditi samo punoletna lica, i to na povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci.

– Zabranjeno je puštati psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište.

– Takođe, lice koje izvodi psa na javnu površinu u obavezi je da, bez odlaganja, očisti površinu koju je pas na bilo koji način isprljao.

Kazna 10.000 dinara

– Za postupanje suprotno navedenim propisima izriče se novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara

 

(Telegraf.rs)

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn