Počela prijava za akciju „Uredimo zajedno“: Novobeograđani evo kako da se prijavite

JKP „Zelenilo-Beograd“ ove godine, deveti put za redom organizuje akciju „Uredimo zajedno“ – akcija uređenja i ozelenjavanja međublokovskih zelenih površina.

Stambene zajednice mogu prijaviti predloge za ozelenjavanje i uređenje zelene površine u okviru svog stambenog naselja „Zelenilu-Beograd“ koje će obezbediti sav potreban biljni i dendro materijal, parkovski mobilijar, lopate, farbu, četke i ostala sredstva potrebna da se posao obavi kvalitetno, na zadovoljstvo učesnika u Akciji.

Prijava za akciju vrši se pisanim putem, a obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu zelenilo.rs.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl adresu: info@zelenilo.rs ili na adresu JKP „Zelenilo-Beograd“, Centar za informisanje, Mali Kalemegdan br. 8, 11000 Beograd, sa naznakom – za akciju „Uredimo zajedno“. Prijavljivanje počinje danas 20.02. i trajaće do 28.02.2022.godine.

O tome koliko je interesovanje građana da se aktivno uključe u uređenje svog okruženja govori podatak da je u prethodnim godinama, na ovaj način, uređeno je preko 1800 lokacija na teritoriji deset gradskih opština. Broj lokacija koje Stambene zajednice prijavljuju za ovu Akciju je iz godine u godinu sve veći.

Realizacija akcije obuhvata nekoliko faza: prvo, Stambene zajednice prijavljuju vrstu i sadržinu radova u pogledu uređenja i ozelenjavanja, kao i površinu na kojoj će ti radovi biti izvedeni. U okviru akcije moguće je izvoditi zemljane i biološke radove, kao što su sadnja ukrasnih biljaka, travnjaka, i postavljanje parkovskog mobilijara (klupa i đubrijera). Građevinski radovi kao što su izgradnja staza, platoa, dečjih igrališta, ugradnja fitnes rekvizita i slično, ne mogu biti predmet prijave za akciju „Uredimo zajedno“.

Po isteku roka za prijavljivanje, stručnjaci iz „Zelenila“ obići će sve prijavljene lokacije i proceniti opravdanost i tehničku mogućnost realizacije zahteva, nakon čega će uslediti uređenje predmetne površine.

Stambena zajednica i JKP „Zelenilo-Beograd“ potpisuju Protokol o saradnji na realizaciji akcije „Uredimo zajedno“.

Cilj ove akcije je uključivanje građana u uređenje njihove neposredne životne okoline.

Tagovi

Pročitajte još: