Podrška mladima na Novom Beogradu koji izlaze iz sistema socijalne zaštite ili su u sukobu sa zakonom

Adekvatna resocijalizacija mladih koji su bili u sukobu sa zakonom, moguća je samo ako se obezbede odgovarajući uslovi za njihovu integraciju u zajednicu – izjavila je Milka Milovanović Minić, direktorka Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, nakon potpisivanja Protokola o saradnji tog centra i Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd. U ime Zavoda, Protokol je potpisala direktorka Anita Buzejić Šubarić.

Kao ustanova lokalnog karaktera, opštinski Centar je prema rečima Milovanović Minić, resurs ustanovama socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda u pogledu integracije njihovih korisnika i povezivanja sa građanima.

– U saradnji sa ustanovama i instutucijama, Centar kontinuirano radi na stvaranju preduslova za deinstitucionalizaciju, ne zaboravljajući ni mlade bez adekvatnog roditeljskog staranja koji su povredili zakon ili su učionici društveno neprihvatljivih dela. Prilagođavanje se ostvaruje kroz postepenu promenu stavova sredine prema tim mladim ljudima koji zaslužuju novu šansu da promene ponašanje i budu aktivan deo zajednice – rekla je Milovanović Minić, dodajući da su mladi budućnost Beograda i Srbije i da zato zaslužuju posebnu pažnju i podršku.

Direktorka Zavoda je istakla da je toj ustanovi sistema socijalne zaštite za smeštaj dece koja imaju poremećaje u ponašanju ili su u sukobu sa zakonom, od ogromnog značaja oslonavc na resurse koje pruža lokalna zajednica.

-Tim mladim ljudima je potrebna podrška u vidu raznih edukacija, radionica, programa praske, osposobljavanja i osamostaljivanja za život u zajednici – istakla je Buzejić Šubarić.

Tagovi

Pročitajte još:

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn