Pogledajte gde će se na Novom Beogradu graditi Centar za vodene sportove

Planom je u Bloku 44 na Novom Beogradu predviđena gradnja Centra za vodene sportove na površini od oko 6,85 ha.

Kako se ističe, sve intervencije treba realizovati u skladu sa pravilima za sportsko-rekreativne komplekse. Maksimalni indeks zauzetosti na parceli je 40%, a sve intervencije treba izvesti u okviru građevinskih linija definisanih na rastojanju minimalno 5 m od regulacionih linija pristupnih saobraćajnica i granica parcele.

Minimalni procenat slobodnih i zelenih površina je 60%, a minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom je 30%.

Izvor: eKapija

Tagovi

Pročitajte još: