Pogledajte gde se seli novobeogradski Buvljak!

Buvljak se iz novobeogradskog bloka 43 seli na Bežanijsku kosu, na parcelu u blizini Veletržnice.

To je predviđeno Nacrtom izmena i dopuna plana detaljne regulacije za područje privredne zone „Auto-put“ za blok između Ulice Marka Čelebonovića, saobraćajnice T6 i novoprojektovane saobraćajnice Nova 1, koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda stavio na javni uvid, piše eKapija.

Ovim planom predviđa se da se u okviru predmetnog bloka preispita rešenje definisano Planom detaljne regulacije za područje privredne zone „Autoput“, kako bi se prenamenila zona privrednih delatnosti u zonu komunalnih površina radi izmeštanja Otvorenog tržnog centra iz bloka 43.

Za buvljak je predviđena površina od 7,3 hektara.

Budući kompleks tzv. Otvorenog tržnog centra nalaziće se između ulica Marka Čelebonovića, saobraćajnice T6 i novoprojektovane saobraćajnice Nova 1.

Kako je navedeno, gradska pijaca za trgovinu neprehrambenom i prehrambenom robom imaće plato sa tezgama i nadstrešnicom, kvantašku pijacu za prodaju robe iz kamiona, kao i hale, lokale i administrativni i skladišni prostor u funkciji pijace.

Dozvoljeni sadržaji u okviru budući objekata na buvljaku buvljaka su javne službe, komercijalni sadržaji (supermarket i sl), poslovanje, ugostiteljstvo, rekreacija, uslužne delatnosti (autoperionica i sl).

Predviđen je i prostor za parkiranje, prostor za parkiranje, a na jednom delu parcele moguće je i planiranje podzemnih etaža u više nivoa, verovatno za podzemne garaže.

U planu je i formiranje zaštitnog zelenog pojasa obodom parcele, sadnjom listopadnih i zimzelenih vrsta drveća, šiblja i puzavica, a najmanje 10% same parcele zauzimaće zelenilo.

Navodi se i da je neophodno obezbediti česme sa pijaćom vodom i planirati neophodno osvetljenje unutar parcele

Ukupna površina obuhvaćena Izmenama i dopunama plana detaljne regulacije iznosi oko 9,7 hektara, a na preostalom prostoru gradiće se i transformatorska stanica i saobraćajnica Nova 1.

Nova saobraćajnica je planirana kao dvosmerna, sa kolovozom širine 7 metara i obostranim trotoarima širine 2 metra i služiće za pristup buvljaku i trafostanici.

Kada je reč o kanalizaciji, navdedeno je da je uslov za bezbedno priključenje upotrebljenih voda iz novoplaniranih objekata, izgradnja i puštanje u funkciju planirane KCS „Ušće-nova“, a dok se ona ne izgradi, priključke objekata na predmetnoj lokaciji je moguće realizovati etapno, u skladu sa kapacitetima postojeće kanalizacione mreže.

Na predmetnom području nije izvedena toplovodna mreža i objekti, niti se planira toplovodna mreža za priključivanje pojedinačnih potrošača na sistem daljinskog grejanja.

Za snabdevanje prirodnim gasom planiranih potrošača planira se polietilenski gasovod duž ulice Nova 1.

Izvor: b92

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn