Prva faza izgradnje infrastrukturnog koridora od Novog Beograda do Surčina: Korak bliži Nacionalnom stadionu i EXPO centru

Javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnog koridora od Novog Beograda do Surčina raspisala je JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Navodi se da je reč o prvoj fazi realizacije infrastrukturnog koridora za potrebe opremanja Nacionalnog stadiona i EXPO centra u Surčinu.

Nabavka obuhvata projekat pristupne saobraćajnice sabirnoj fekalnoj kanalizacionoj crpnoj stanici (KCS-1) sa pripadajućom infrastrukturom, kao i projekat sabirne fekalne KCS-1. Vrednost nabavke procenjena je na 10 miliona dinara, a njome je obuhvaćena i tehnička dokumentacija za izgradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u regulaciji postojeće saobraćajnice, navodi eKapija.

Navodi se da je za potrebe prilaza novoj kanalizacionoj crpnoj stanici potrebno izgraditi deo saobraćajnice Nove 4 u dužini od oko 120m. Deo saobraćajnice Nova 4 zadržava trasu postojeće dvosmerene ulice Trg Zorana Đinđića i predstavlja vezu sa državnim putem deonica Novi Beograd-Surčin.

Kako piše eKapija, planirana saobraćajnica Nova 4 sadrži dve kolovozne trake odvojene razdelnim pojasom širine 4,5m. Kolovozna traka je širine 7m i sastoji se iz dve saobraćajne trake širine od po 3,5m. Sa obe strane kolovoza planira se ivični zeleni pojas širine 1m i 2m, zatim obostrani trotoari širine 2m, kao i bankine širine 1m. U planu je i jednostrana biciklistička staza širine 2,2m.

U okviru javne nabavke potrebno je projektovati sabirnu fekalnu crpnu stanicu KCS-1 u koju bi dolazile otpadne vode sa ovog područja. Količine otpadne vode koje dolaze u sabirnu crpnu stanicu, potrebno je preuzeti iz projekta Mašinoprojekta koji projektuje Nacionalni stadion, EXPO Centar, EXPO Housing Area i Hotel. Sabirnu crpnu stanicu projektovati kao KCS nadzemnog tipa, navedeno je.

U okviru regulacije postojeće saobraćajnice u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, od novoprojektovane pristupne saobraćajnice sabirnoj fekalnoj stanici, do postojeće vodovodnemreže u Vojvođanskoj ulici potrebno je isprojektovati vodovod orijentacione dužine od oko 2.150m.

Rok za podnošenje ponuda je 5. jun 2023. godine.

 

Tagovi

Pročitajte još: