RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu
Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

N-BGD I
Utovar Blok 33, Blok 38 , čistoća 2.smena
Ekipa 13: košenje Blok 5
Ekipa 23: košenje Blok 7
Ekipa 24: košenje Blok 9
NOVI BEOGRAD II
Košenje LO i priobalje Save od Ušća do Gazele, razastiranje humusa Blok 10 , orezivanje šiblja Palata Srbija , vezivanje ruža Bul.M.Pupina , zalivanje sadnica Blok 21, Blok 22, Blok 10 , čistoća 2.smena
Ekipa 14: košenje LO i priobalje Save od Ušća do Gazele
Ekipa 25: košenje Blok 22
NOVI BEOGRAD III
Okopavanje biljnog materijala JUrija Gagarina , utovar Blok 62, Blok 44, Blok 70a , pranje čvrstih zastora šetalište Lazaro Kardenas , popravka klupa, seča suvih sadnica Blok 44, farbanje klupa LO Save Bloka 45 , čistoća 2.smena
Ekipa 15: košenje Blok 44
Ekipa 26: košenje Blok 45
Ekipa 27: košenje Blok 62
NOVI BEOGRAD IV
Košenje KBC Bež.kosa , pranje čvrstih zastora Stara Bežanija, 3.MZ
Čistoća 2.smena
Ekipa 15,16: košenje Viktora Novaka, Dr.Huga Klajna, Nede Spasojević, Vespučijeva, Matije Vukovića

Tagovi

Pročitajte još: