RADOVI JKP „ZELENILO“ DANAS U OVIM DELOVIMA NOVOG BEOGRADA

Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Blok 33, orezivanje žive ograde Bul.N.Tesle sud, Blok 9, sadnja sez.cveća Autoput natpis Srbija, čistoća 2.smena

Ekipa 13: košenje Studentski grad

Ekipa 23: košenje Blok 7-7a

Košenje Park prijateljstva, T-6, pranje čvrstih zastora LO Save, zalivanje sadnica Blok 10, utovar Slavka Šlandera, izdizanje kruna stabala Park prijateljstva, Blok 24, sadnja sez.cveća Autoput natpis Srbija, čistoća 2.smena

Ekipa 14: košenje Blok 17a

Ekipa 25: košenje Blok 30

 

Košenje T-6, orezivanje šiblja Park u Bloku 63, seča suvih stabala, izdizanje kruna stabala Blok 70a, pranje čvrstih zastora šetalište Lazaro Kardenas, čistoća 2.smena

Ekipa 15: košenje Blok 44

Ekipa 26. košenje Blok 45

Ekipa 27: košenje Blok 63

Sadnja cveća Autoput natpis Srbija, pranje čvrstih zastora 1.MZ, 3.MZ

Ekipa 28: košenje 3.MZ

Tagovi

Pročitajte još: