Skupština grada: Detaljna regulacija na opštini Novi Beograd

Odbornici Skupštine grada saglasili su se na današnjoj sednici sa brojnim planskim aktima, koji će detaljnije regulisati pojedine delove Beograda. Doneti su, između ostalog, planovi detaljne regulacije za deo Kumodraža, zatim za deo blokova 20 i 32 na Novom Beogradu, deo bloka severno od Vinogradske ulice u istoj opštini, a izmenjen je i dopunjen plan detaljne regulacije za deo područja zapadno od Ulice Tošin bunar, kao i izmene i dopune Plana za Blok 36 u ovoj opštini.

Glavni urbanista Marko Stojčić istakao je tri najvažnija plana i to one koji se odnose na kompleks „11. april” i proširenje sportskih sadržaja.

– Nastavljamo sa uređenjem blokovskih saobraćajnica, a to se odnosi na neuređene interne prostore.

Izmenom Odluke o komunalnom redu prvi put se ističe pojam estetike i odnosiće se na neuredne fasade i izloge. Na osnovu toga komunalni ili građevinski inspektor može da uputi dopis Komisiji za planove koja će davati tačno uputstvo kako urediti objekat.

Uvažavajući mišljenje Instituta za srpski jezik SANU, a na inicijativu Državnog arhiva Srbije, ubuduće će se pravilno transkribovati nazivi ulica.

 

Tagovi

Pročitajte još: