SPISAK ULICA NA NOVOM BEOGRADU KOJE ĆE DANAS BITI BEZ STRUJE

Petak, 24.5.

08:30 – 13:30

DR IVANA RIBARA: 49-61d,73,91-91K

DUŠANA VUKASOVIĆA: 52-82

08:30 – 14:00

BRODARSKA: 2-12,16-18,22A,26-36A,42-58,62-64,68,72-82,1-5A

BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,1E

VLADIMIRA POPOVIĆA: 6-6A,14B

DRAGANA JEFTIĆA: 5,9-11,25,33,51-53,57-57A,119-121

ZARIJA VUJOŠEVIĆA: 2,8,16,20-36,40,44,48,52,60,64-70,74,80,84-86,90,96-100,110-116,1,5-5,9,15-17,39-49,55-55,61-63,67-69,75-87,105,109

Zemunski Put: 1A-1B,7, Beograd:

IVANA MARKOVIĆA-IRCA: 2-8,12-14,28,56-56V/1,134-134B,9A,17A,21,27,59-59,73,137-139A

SADIKA RAMIZA: 4-4V/2,8-12,16,20-24,28-34,40-48,52,56-62,68-70,74-76,80,84-86,92,98-100V/1,110-112,118-118V/1,122-122G/1,7-11,25,33-43,51-59a,73-77,85-87,101-105,109-113,117,127-129,139

SLAVKA ŠLANDERA: 4-16,22-24,30,36,40,44-60,68-72,80,84,88,104-104A,108A-120,3-5,17,31-31A,45-47,51-55

STARO SAJMIŠTE: bb,BB,2A-8,12a,20,28,1-7,13A,19-23M,27-29

08:30 – 14:00

LjUBINKE BOBIĆ: 28a-30

ISMETA MUJEZINOVIĆA: 21g-25a

Tagovi

Pročitajte još: