Spomen obeležje na mestu streljanja rodoljuba na Novom Beogradu

Spomen obeležje na mestu streljanja rodoljuba na Bežanijskoj kosi

Na lokalitetu Belanovića rupa, gde je okupator pokopao 8000 žrtava u 70 grobnica streljanih na licu mesta ili u logorima. U obliku je udubljenja sa ravnim dnom, površine 3.5 ha.

Uz severozapadnu stranu starog Bežanijskog groblja nalazi se spomen park sa skromnim obeležjem streljanim zatočenicima logora na Starom sajmištu. Uobičajeni naziv za ovo spomen obležje je „partizansko groblje“ iako kao takvo („partizansko“) nigde nije zvanično uvedeno niti to piše na samom spomeniku.

Stratište je jedan udolina gde je, prema podacima sa samog spomenika streljano oko 8000 ljudi, uglavnom zatočenika nemačkog logora Staro sajmište.

Na samoj lokaciji je u decembru 1944.godine ekshumirano 3600 žrtava. Najverovatnije se radi o streljanami iz kasnijeg perioda postojanja logora (posle 1943, moja procena). Logor Staro sajmište je u najvećem delu postojanja bio u nemačkoj nadležnosti, a od maja 1944 do rasformiranja, septembra 1944. godine u nadležnosti vlasti NDH.

Spomenik je u podignut davno, još jula 1951. godine. U relativno je dobrom stanju. To nije neki monumentalni spomenik već skromna kamena kocka sa elementima piramide na vrhu i mermernom pločom sa podacima na sebi.

Vidi se da se i on i prostor oko njega redovno održavaju. Prostor je ograđen. Postoje tri ulaza i preko njega vodi više pešačkih staza koje stanovnici okolnih zgrada koriste kao prečice. Jedino su pored crvene petokrake dodati kasnije i krstovi .

 

Tagovi

Pročitajte još: