Sportski centar na Novom Beogradu čeka energetska sanacija

Grad Beograd raspisao je tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju objekta SRC 11. april na Novom Beogradu, a vrednost posla procenjena je na 8,1 milion dinara.

Predmet javne nabavke je izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju objekta SRC 11. april kojom se obezbeđuje što je moguće niži nivo upotrebe energije u toku korišćenja objekta.

„Kako postojeća dokumentacija ne može u potpunosti biti iskorišćena, potrebno je da izabrani ponuđač izradi tehničku dokumentaciju za svaku od potencijalnih faza, u skladu sa propisima i uslovima koji će se dobijati u postupku pribavljanja dozvola (lokacijski uslovi, odobrenje za izvođenje radova i sl.), kao i u skladu sa svim zahtevima iz tehničke specifikacije koji podrazumevaju dodatnu razradu i izmene u odnosu na energetski pregled“, navodi se u planu.

Predmer i predračun radova u tehničkoj dokumentaciji moraju biti usklađeni sa vrednošću radova koja je data u ponudi, odnosno ne mogu preći ugovorenu vrednost radova. Jedinične cene definisane usvojenom tehničkom dokumentacijom predstavljaju jedinične cene po kojima se izvode radovi. Tehnička dokumentacija koja sadrži nerealno niske/visoke jedinične cene neće biti usvojena od strane naručioca.

Projektno-tehničku dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa energetskim pregledom, postojećom tehničkom dokumentacijom.

Podsetimo, nedavno je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda izložio na javni uvid Nacrt izmena i dopuna PDR za sportski kompleks 11. april kojim se planira proširenje ovog kompleksa, novi bazeni, otvoreni tereni, biciklistička staza.

Tagovi

Pročitajte još: