Šta će biti sa čuvenim hotelom Jugoslavija? Sprema se novi plan na Novom Beogradu

Na mestu Hotela Jugoslavija moguća gradnja kompleksa od 240.000 m2 – Plan predviđa stambeno-poslovnu zgradu visine 155 metara

Beogradski sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je rani javni uvid za potrebe izrade PDR bloka 11 i dela bloka 10, Gradskih opština Zemun i Novi Beograd, kojim je, na ovom mestu predviđena izgradnja kompleksa sa visokim objektom, visine do 155 m, dok je planirana BRGP budućeg kompleksa 240.000 m2.

Investitor izrade plana je firma MV Investment, a obrađivač Bureau Cube Partners. Rani javni uvid trajaće do 25. septembra.

Planom je obuhvaćeno oko 11,73 ha i to: Blok 11, deo Bloka 10 i deo Bloka 9, između Bulevara Nikole Tesle, produžetka Bulevara maršala Tolbuhina, Keja oslobođenja (uključujući deo priobalja i akvatorije reke Dunav) i granice PDR-a multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva“- Ušće.

Povod za izradu PDR-a je, kako se navodi, „inicijativa i iskazana potreba, za proverom potencijala, ograničenja i razvojnih prioriteta područja i stvaranje planskog osnova za izgradnju novih sadržaja na predmetnom prostoru“, uz kako se dodaje „obezbeđivanje funkcionalnih, tehnoloških i kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju uz očuvanje i poboljšanje postojećih uslova životne sredine i njene zaštite“.

U granicma plana predviđeno je formiranje M4 – Zone mešovitih gradskih centara u zoni više spratnosti.

Zona M4 planira se u Bloku 11 na regulaciji između saobraćajnice Bulevar Nikole Tesle i dunavskog keja. Blok 11, inače, predstavlja prostornu celinu kompleksa hotela Jugoslavija sa zgradom hotela kao glavnim objektom uz izgrađene prateće objekte.

Granice zone M4 se, kako se navodi u planu, poklapaju sa granicama građevinske parcele budućeg kompleksa.

U okviru zone M4 osnovna namena površina podrazumeva kombinaciju komercijalnih sadržaja i stanovanja. Minimalni procenat zastupljenosti stanovanja iznosi 40%, a maksimalni procenat zastupljenosti iznosi 70%. Minimalni procenat zastupljenosti poslovanja iznosi 30%, a maksimalni procenat zastupljenosti iznosi 60%.

U prizemlju planiranog kompleksa obavezni su komercijalni sadržaji. U podzemnim etažama kompleksa dozvoljeno je parkiranje vozila, pozicioniranje tehničkih prostorija i instalacionih sistema namenjenih funkcionisanju objekata, magacina, ostava i sl.

U okviru zone M4, kako se navodi, dozvoljena je izgradnja novih objekata.

Prema tipologiji objekat se planira kao slobodnostojeći.

Planirana je izgradnja kompleksa sa visokim objektom u novoj prostorno-funkcionalnoj, saobraćajnoj i tehnološkoj organizaciji prostora sa poslovnim prostorima, komercijalnim delatnostima i stanovanjem kondominijumskog tipa.

– Pored stanovanja, moguća je izgradnja trgovinskih, komercijalnih, poslovnih i ostalih namena, koje svojom funkcijom ne narušavaju konfor stanovanja i životnu sredinu, i to trgovina, poslovanje, ugostiteljstvo, hoteli, kazino, uslužno zanatstvo, turizam, sportski sadržaji, sadržaji kulture, lekarske ordinacije, zdravstvene ambulante, apoteke, računski centri, objekti obrazovanja (privatne škole, igraonice, radionice za decu i sl.),u funkciji ostvarivanja definisanog procenta zastupljenosti planiranih namena u okviru urbanističke zone – piše u dokumentu.

Očekivana visina budućeg objekta je do 155 m, a planirana BRGP kompleksa (ukupno) 240.000 m2.

S obzirom na očekivano povećanje broja potencijalnih korisnika prostora, jedina izmena u odnosu na postojeće stanje jeste proširenje Bulevara Nikole Tesle na raskrsnicama sa Ulicom Aleksinačkih rudara i Bulevarom maršala Tolbuhina. Proširenje se potencijalno ogleda u izgradnji izlivne trake za ulaz u Blok 11 na dva punkta, u produžetku Ulice Aleksinačkih rudara i u produžetku Bulevara maršala Tolbuhina.

Podsetimo, prilikom predstavljanja planova za EXPO 2027, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić najavio je u blizini Hotela Jugoslavija i izgradnju „velikog akvarijuma“. Blizu te lokacije u planu je i gradnja nacionalne koncertne dvorane Beogradske filharmonije.

Kod Muzeja savremene umetnosti na Ušću u Beogradu, kako je rekao Vučić, biće izgrađen prvi Prirodnjački muzej, gde će biti izgrađena i „muzejska četvrt“, ili „četvrt kulture“, jer će u blizini biti izgrađena i Filharmonija, kao i akvarijum u zemunskom delu.

On je takođe najavio da će u blizinu biti preseljen i Stari savski most, koji će spojiti Zemun i Veliko ratno ostrvo.

– Novi most na Savi biće veličanstven, nečujan, a za stari most našli smo mu jedno divno mesto u Zemunu, ali to ćemo još sa građanima, još da kandidujemo… Tamo će imati veliku upotrebnu vrednost i on će spojiti početak Zemuna sa Velikim ratnim ostrvom jer može biti mnogo niži, ne treba nam tako visok, jer ovde ima potporne stubove, da bude iskorišćem za nešto i da bude prava atrakcija za Zemun i Beograd – rekao je Vučić.

Izvornim planom Novog Beograda, kod Hotela Jugoslavija bilo je planiramo i veštačko jezero sa plažom, a kopno bi bilo spojeno sa Velikim ratnim ostrvom prevlakama, zbog čega se pre više od pola veka iz ekoloških razloga od svega odustalo

Tagovi

Pročitajte još:

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn