STROŽIJA PRAVILA ZA VLASNIKE SPLAVOVA NA SAVI: Kazne za nepoštovanje odluke do 150.000 dinara

KO, gde i na koji način će moći da postavi splav na prestoničkim rekama definisano je u novoj Odluci o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji Beograda koja će se naći pred odbornicima na današnjoj sednici.


Prema ovim odredbama, koje će na snagu stupiti ako ih gradski odbornici usvoje, jasno je određeno koje vrste plutajućih objekata će vlasnici smeti da smeste na svom parčetu reke, koliko će smeti da se razbaškare, kao i koje obaveze će morati da ispoštuju da ih nadležni ne bi dobro udarili po džepu.

Prema predloženoj Odluci, plutajući objekti koji mogu da se postave na vodnom zemljištu su: za javne svrhe (pontoni za manifestacije, prevoz putnika, za potrebe čišćenja naplavina i otpadnih voda i plutajuće sale), zatim za privredne svrhe (ugostiteljski i prodajni objekti), za sport i razonodu i privezišta za čamce.
A da bi neko postavio neki od pomenutih splavova mora dobiti odobrenje koje će izdavati Sekretarijat za privredu.

– Korisnik plutajućeg objekta obavezan je da ga postavi i koristi u skladu sa odobrenjem i ugovorom o zakupu vodnog zemljišta, da ga redovno održava u ispravnom i urednom stanju, održava odgovarajuću dubinu pri svakom vodostaju, pridržava uputstava u odbrani od poplava i leda – stoji u Odluci.

– Vlasnik je dužan i da postavi tablu sa oznakom zone i brojem rešenja, kao i da istakne registarsku oznaku o svom trošku.
Kada je reč o splavovima za održavanje različitih manifestacija, organizatori će biti u obavezi da uklone objekat i počiste za sobom u roku od sedam dana. Ako se ogluši, uklanjanje splava biće povereno komunalnoj inspekciji o trošku korisnika.

– Zabranjeno je zagađivanje vode i zemljišta, odlaganje opasnog i neopasnog otpada i drugih štetnih materija, kao i ugrožavanje bezbednosti i ometanje plovidbe – prezicira se u Odluci.

– Takođe, na splavu ne sme boraviti više osoba nego što je predviđeno dobijenom dozvolom.

Da će se nova Odluka o postavljanju plutajućih objekata naći na dnevnom redu sednice najavio je nedavno gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je istakao da će se tačno i bez mešetarenja znati gde ide splav, kao i da će se vlasnici na licitacijama boriti za svoju lokaciju.

KAZNE
ZA nepoštovanje ovih odredaba propisane su i kazne. U zavisnosti od delova Odluke o postavljanju plutajućih objekata i vrste korisnika novčane kazne iznose od 10.000 do 150.000 dinara.

Tagovi

Pročitajte još: