Tribina „Autizam i pridružena stanja” u opštinskom centru Novog Beograda

Foto:novibeograd.rs

Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ bio je domaćin tribine „Autizam i pridružena stanja” koju je u sredu, 22. februara, organizovalo Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom.

Učesnici tribine dobili su bitne informacije o simptomima koji ukazuju na sumnju da osoba sa autizmom ima neko pridruženo stanje, a roditelji bliža uputstva kome da se u takvoj situaciji obrate za podršku.

Pored roditelja osoba sa autizmom i stručnjaka iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, tribini u Ulici Milutina Milankovaića 34, prisustvovali su i studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu (FASPER) koji će, kako je rečeno, uskoro biti najveća profesionalna podrška porodicama dece sa autizmom.

Direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović Minić, naglasila je da se roditelji, posle dijagnoze koja je sama po sebi teška, suočavaju sa preprekama na putu odgajanja deteta sa autizmom, te da je neophodno da stručna i šira javnost budu informisane o načinima pomoći i podrške u takvim situacijama.

Ona je poručika roditeljima da je Centar mesto u kom mogu da iznesu problem i dobiju smernice na koji način da ga reše.

Prof. dr Nenad Glumbić, redovni profesor FASPER-a, rekao je da više od 70 odsto osoba sa autizmom ima neka pridružena stanja .

Autizam se često kombinuje sa drugim neurorazvojnim poremećajima, kao što su intelektualna ometenost i ADHD poremećaj, rekao je dr Glumbić i ukazao na probleme u organizaciji medicinskih usluga, kao i na nizak stepen preventivnog rada sa roditeljima dece u takvim slučajevima.

Predsednik udruženja Mirko Gojić je istakao da je neophodna stalna edukacija nastavnika koji u redovnim školama predaju deci sa autizmom i ukazao na problem nedovoljanog broja pedagoških asistenata, dok su se roditelji, kroz diskusiju, osvrnuli na probleme zdravstvene podrške odraslim osobama sa autizmom.

Tagovi

Pročitajte još: