U Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu planira se još jedna zgrada pored V Parka

Investitor Good Properties planira objekat sastavljen od dve lamele, sa ukupno 60 stanova, četiri lokala i 90 parking mesta smeštenih na dve podzemne etaže.

Beogradski Sekretarijat za urbanizam i građevinske stavio je do 7. februara na javni uvid urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti 2Po+P+3+Ps, na lokaciji pored novobeogradskog V Parka.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je preduzeće Dalmak d.o.o. iz Beograda, sa Natašom Žugić, dia, kao odgovornim projektantom idejnog rešenja, dok je investitor kompanija Good Properties, takođe iz Beograda.

Pravougaona parcela od 2.190 kvadrata

Građevinska parcela GP1 na kojoj se planira izgradnja stambeno-poslovnog objekta obuhvata cele katastarske parcele br. 3459/1 i 3459/2 KO Novi Beograd, ukupne površine od 2.191 m².

GP1 ima pristup dvema javnim saobraćajnim površinama – Ulici Vojvođanskoj, sa jugoistočne strane i Ulici Pere Segedinca, sa severozapadne strane parcele. Parcela je približno pravougaonog oblika, na ravnom terenu.

Ukupna BGRP objekta iznosi 9.870 m²; Vizuelizacija: Dalmak

Objekat spratnosti 2Po+P+3+Ps sastoji se od dve nadzemne lamele koje su povezane zajedničkim podzemnim etažama.

Na građevinskoj parceli se projektuje jedan stambeno-poslovni objekat, ukupne BGRP od 9.870 m² (6.516 m² nadzemno i 3.354 m² podzemno).

Objekat spratnosti 2Po+P+3+Ps sastoji se od dve nadzemne lamele koje su povezane zajedničkim podzemnim etažama.

Objekat je postavljen na građevinske linije i u okviru zone građenja, a projektom nije predviđena fazna izgradnja.

Kolski pristup objektu je iz Ulice Pere Segedinca, sa zapadne strane parcele, dok je parkiranje rešeno projektovanjem dve podzemne garaže.

Projektovano 90 parking mesta

Ukupno je projektovano 90 parking mesta od kojih je 7 za lica sa posebnim potrebama, i to u dve srednje garaže površine od 1.220 m² (Garaža 1), odnosno 1.274 m² (Garaža 2).

U prizemlju Lamele 1 projektovana su dva lokala ukupne neto površine od 550 m², a pristupi i ulazi u ove lokale su direktno iz Vojvođanske ulice.

U prizemlju Lamele 2 projektovana su takođe dva lokala, sa pristupima i ulazima iz Ulice Pere Segedinca.

Lokali u lameli 2 projektovani su sa galerijama čija je svetla visina 2,24 m. Ukupna neto površina lokala sa galerijama u Lameli 2 iznosi 740 m².

Osim lokala, u prizemlju obe lamele projektovani su i stambeni ulazi i vertikalne komunikacije – stepeništa i liftovi za pristup stanovima u Lameli 1, odnosno u Lameli 2.

Ukupno je projektovano 60 stanova i to 36 stanova u Lameli 1 (po 9 na svakom spratu) i 24 stana u Lameli 2 (po 6 na svakom spratu).

Na prvom, drugom, trećem i povučenom spratu Lamele 1 i Lamele 2 projektovani su stanovi. Ukupno je projektovano 60 stanova i to 36 stanova u Lameli 1 (po 9 na svakom spratu) i 24 stana u Lameli 2 (po 6 na svakom spratu).

“Novoprojektovani objekat je savremenog karaktera i visokog standarda u smislu primenjenih materijala i tehničkih rešenja, što će uz vizuelno atraktivnu formu, predstavljati doprinos i unapređenje postojećeg građevinskog fonda na predmetnoj lokaciji” – navodi se na kraju opisa idejnog rešenja.

Tagovi

Pročitajte još:

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn