Unapređenje položaja Roma i Romkinja na teritoriji opštine Novi Beograd

Predsednik Gradske opštine Novi Beograd i predsednik Koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, održao je 29. januara prvu sednicu tog tela.

Lokalno koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma i Romkinja jedan je od vidova sveobuhvatne podrške za unapređenje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma u koji su uključeni predstavnici Centra za socijalni rad, Udruženja A11, Nacionalne službe za zapošljavanje, MUP-a, obrazovnih isntitucija, JKP „Zelenilo Beograd“.

Članovi tog tela upoznali su se sa Programom „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ i dogovorili dalje aktivnosti u skladu sa projektom Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pod nazivom „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“.

U pitanju je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020, ukupne vrednosti 6,5 miliona evra. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Realizacijom tog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

Gradska opština Novi Beograd je 17. avgusta 2023. godine potpisala je Sporazum o saradnji sa SKGO-om, u okviru Programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“.

U okviru ovog Programa opština Novi Beograd formirala je više tela za potrebe poboljšanja položaja Roma na svojoj teritoriji i to; Mobilni tim za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, Koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kao i Radnu grupu za izradu lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja populacije Roma na teritoriji opštine.

Tagovi

Pročitajte još:

Cialis Cialis Fiyat
Cialis Fiyat
Cialis Fiyat
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn