Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ juče su se izvršili radovi na sledećim lokacijama:

Orezivanje žive ograde Blok 34, sanacija vetroloma Blok 4, orezivanje i okopavanje šiblja, sadnja puzavica Milentija Popovića, čistoća 2. smena;

Ekipa 13: košenje Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjinog cveta, Trešnjinog cveta, Istorijski arhiv;

Košenje park Ušće – Blok 10, zalivanje sadnica park Ušće – Blok 10, Blok 21, Blok 22, farbanje metalne ograde park Kej, orezivanje šiblja park Ušće – Blok 15, popravka rekvizita Blok 29, orezivanje i okopavanje šiblja, sadnja puzavica Milentija Popovića, okopavanje biljnog materijala Bulevar Mihajla Pupina, čistoća 2. smena;

Ekipa 14: košenje Milentija Popovića;

Orezivanje žive ograde, izdizanje kruna stabala Blok 44, utovar Blok 45, Blok 44, čistoća 2. smena;

Ekipa 15: košenje Blok 70;

Košenje Aerodromski put, orezivanje šiblja Aerodromski put, čistoća 2. smena;

Ekipa 16: košenje Aerodromski put;

Ekipa 17: košenje Aerodromski put

Tagovi

Pročitajte još: