Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

okopavanje biljnog materijala, orezivanje šiblja Bulevar Mihajla Pupina, utovar Blok 11b, Blok 11c, Blok 7-7a, izdizanje krune stabala i seča suvih grana, utovar Blok 23, Blok 24, čistoća 2. smena;

zamena saksija Bulevar Mihajla Pupina, čistoća 2. smena;

usisavanje lišća šetalište Lazaro Kardenas, ugradnja šlipera, skidanje sterilnog sloja zemlje, humuziranje Jurija Gagarina, izdizanje krune stabala i seča suvih grana, utovar Blok 23, Blok 24, čistoća 2. smena;

sadnja cveća Blok 52, izdizanje krune stabala i seča suvih grana Blok 23, Blok 24, čistoća 2. smena;

Tagovi

Pročitajte još: