Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ juče su izvršeni radovi na sledećim lokacijama:

Grabuljanje lišća, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 11b, Blok 11c, zimska priprema perena Kružni, orezivanje stabala Blok 7-7a, sadnja sadnica Blok 1, utovar Studentski grad, čistoća 2. smena;

Zalivanje šiblja, razastiranje komposta, kopanje kanala za zalivni sistem Bulevar Mihajla Pupina, sadnja sadnica, dovoz humusa Blok 22, Blok 25, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 23, sadnja sadnica park Ušće – Blok 15, čistoća 2. smena;

Priprema za sadnju sadnica Blok 44, utovar Blok 44, Blok 64, orezivanje žive ograde Dr. Ivana Ribara, čistoća 2. smena;

Sadnja cveća KBC Bežanijska kosa, priprema za sadnju sadnica, utovar 3. MZ, čistoća 2. smena;

Tagovi

Pročitajte još: