Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas su izvršeni radovi na sledećim lokacijama:

grabuljanje lišća, seča podrasta, orezivanje šiblja Auto – put, utovar Blok 33, Blok 34, Blok 11b, Blok 11c , izdizanje kruna stabala, sanacija snegoloma Blok 38, Blok 33, Blok 8-8a, Blok 2;

vađenje panjeva, utovar Park Kej , kompostiranje, razastiranje malča Bul.M.Pupina, sadnja šiblja, ukrasnih trava Blok 10, LO i priobalje Save od Ušća do Gazele;

grabuljanje lišća Blok 63, Blok 64, sanacija snegoloma, skraćivanje žive ograde Blok 45, Blok 61, utovar Blok 63, Blok 61;

sadnja sadnica SC 11.April, 2.MZ, utovar 1.MZ;

Tagovi

Pročitajte još: