Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

utovar Blok 33, Blok 37, Blok 7-7a , Utovar peska i čišćenje peskana Blok 33, seča suvih grana i izdizanje krune stabala Blok 9 – 9a , Blok 11b-11c, Blok 33 , čistoća 2.smena;

utovar grana i šuta Blok 28, Blok 30, seča suvih stabala Blok 10, Blok 15, čistoća 2.smena,

smena: zalivanje sadnica po području, okopavanje sadnica, seča izbojaka i zaperaka Park prijateljstva, Blok 10;
ekipa 14 : košenje Blok 15;

orezivanje žive ograde Blok 61, seča suvih grana, orezivanje i seča stabla Blok 70, Blok 70a, Utovar Blok 62, Blok 71, čistoća 2.smena,

ekipa 15: košenje Blok 44;

utovar Prva mesna zajednica;

ekipa 16: košenje Nikole Dobrovića;

Tagovi

Pročitajte još: