Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ juče su se vršili radovi na sledećim lokacijama:

kačenje saksija Bulevar Mihajla Pupina;

ekipa 28: košenje Blok 5;

košenje Bulevar Milutina Milankovića, LO Save, priobalje i LO Save od Ušća do Gazele, riljanje šiblja Milentija Popovića, orezivanje žive ograde Blok 24, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 30, utovar Blok 24, Blok 30, zalivanje sadnica LO Save, Park Kej kačenje saksija Bulevar .Mihajla Pupina, čistoća 2.smena ;

ekipa 14: košenje LO Save, priobalje i LO Save od Ušća do Gazele;

ekipa 24: košenje Blok 23, Blok 24;

ekipa 29: košenje Blok 28 ;

okopavanje ruža Blok 63 (2), orezivanje žive ograde Blok 70, orezivanje šiblja Park u Bloku 63, Park Republike Argentine (3) čistoća 2.smena (1);

ekipa 15: košenje LO Save Bloka 45 (2 kos, 2 mot.kose);

ekipa 25: košenje Blok 44 (2 kos, 3 mot.kose);

ekipa 26: košenje Blok 63 (2 kos, 2 mot.kose);

folijarna prihrana sez.cveća auto – put – zastava i natpis Srbija, Blok 52, utovar 1.MZ;

ekipa 23: košenje 1.MZ;

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn