UREĐIVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA NA NOVOM BEOGRADU

Radnici JKP „Zelenilo Beograd“ Beograd danas će vršiti uređivanje zelenih površina, parkova i drvoreda na sledećim lokacijama:

NOVI BEOGRAD I

grabuljanje lišća, čišćenje čvrstih zastora Blok 4, Blok 8-8a, usisavanje lišća Bulevar ihajla Pupina, Bulevar maršala Tolbuhina, utovar Blok 38;

NOVI BEOGRAD II

usisavanje lišća park Kej, grabuljanje lišća, izdizanje kruna stabala, skidanje nanosa sa čvrstih zastora, seča podrasta Blok 19a, dovoz humusa, obnova travnjaka leva obala Save, orezivanje šiblja i žive ograde, izdizanje kruna stabala, seča podrasta Blok 30, izdizanje kruna stabala, seča podrasta, iskop rupa za sadnju Blok 10;

NOVI BEOGRAD III

grabuljanje lišća Blok 45, usisavanje lišća Blok 63, park Republike Argentine, utovar Blok 70a, dovoz humusa Blok 45, seča suvih stabala i grana Blok 45;

NOVI BEOGRAD IV

grabuljanje lišća Stara Bežanija, riljanje i orezivanje šiblja, utovar 2. MZ;

Tagovi

Pročitajte još: