Vatra na Ledinama: Ugrožavanje zdravlja i životne sredine

U naselju Ledine na Novom Beogradu u produžetku Rembrantove ulice juče se osetio gust dim nastao tako što je nesavesno zapaljena guma od točka.

Gust dim se širio ka naselju Lediine i aerodromu Nikola Tesla. Dim iz zapaljene gume sadrži: suspedovane PM 2.5 čestice, ugljenmonoksid, ispariva organska jedinjenja (VOC), okside sumpora, teške metale, policiklične aromatične ugljovodonike (PAH), polihlorovani bifenili (PCB), fenol, dioksine, furane i hlor. Ove čestice mogu da izazovu različite zdravstvene i ekološke probleme.

Izvor: b92

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn