VELIKI RADOVI JKP ZELENILA NA NOVOM BEOGRADU

Radnici JKP „Zelenilo Beograd“ Beograd danas će vršiti uređivanje zelenih površina, parkova i drvoreda na sledećim lokacijama:

NOVI BEOGRAD I

grabuljanje lišća Blok 33, Blok 34, sadnja i ankerovanje sadnica, polaganje creva, zaštita sadnica od mehaničkog oštećenja Blok 34, sadnja sadnica Blok 8, utovar Blok 9, Bulevar maršala Tolbuhina, pranje čvrstih zastora Blok 8-8a, Blok 9-9a, Blok 11b, Blok 11c;

NOVI BEOGRAD II

izdizanje kruna stabala, orezivanje i sadnja šiblja, seča podrasta, humuziranje, obnova travnjaka Blok 28, oblikovanje kruna stabala Blok 30, Park prijateljstva, seča suvih stabala Park prijateljstva, izdizanje kruna stabala, seča podrasta park Kej, polaganje creva za zalivni sistem leva obala Save, sadnja sadnica Bulevar Mihajla Pupina, pranje čvrstih zastora leva obala Save, obala Kralja Aleksandra, betoniranje temelja leva obala Save;

NOVI BEOGRAD III

humuziranje i sadnja sadnica Blok 44, utovar Blok 61, pranje čvrstih zastora šetalište Lazaro Kardenas;

NOVI BEOGRAD IV

seča suvih stabala, radikalna seča šiblja, seča podrasta 2. MZ, pranje čvrstih zastora, utovar Stara Bežanija, 3. MZ;

Tagovi

Pročitajte još: