ZELENI NOVI BEOGRAD: Uključite se i vi u akciju

Gradska opština Novi Beograd pokrenula je akciju sadnje drveća na svojoj teritoriji, u kojoj mogu učestvovati preduzeća, organizacije i građani.

Kroz akciju “Zeleni Novi Beograd” planirano je podizanje novih drvoreda i obnova postojećih, kako bi se kreirala zdravija i održivija životna i radna sredina.

Učešćem u akciji kroz donaciju sredstava omogućićete nabavku i održavanje sadnica, odnosno stvaranje zelenog ambijenta za sadašnje i buduće generacije.

Opština Novi Beograd se u prethodnih sedam decenija transformisala od “spavaonice” i “betonske džungle” do gradske opštine sa najviše zelenila. Brojni parkovi, pošumljeni platoi, šetališta i travnjaci doprineli su tome da je Novi Beograd jedno od najpoželjnijih mesta za život i rad.

 

Danas je Novi Beograd “grad u gradu” i najmnogoljudnija opština u Srbiji, koja i dalje raste. Kako bi taj rast bio skladan i održiv neophodno je nastaviti sa ozelenjavanjem Novog Beograda. U saradnji sa JKP Zelenilo-Beograd i partnerima iz privrede pokrenuli smo akciju sadnje drveća u kojoj može učestvovati cela zajednica.

Zeleni Novi Beograd je mesto za uživanje, druženje i opuštanje, u kome je svako dobrodošao.

 

Bojan Bovan

Predsednik opštine Novi Beograd

 

Kako se uključiti u akciju:

Zeleni Novi Beograd je kontinuirani program koji će omogućiti građanima i preduzećima da učestvuju u planiranju i podizanju zelenih površina na teritoriji opštine.

U prvoj fazi omogućene su donacije za sadnju na lokacijama koje su definisane u saradnji sa JKP Zelenilo-Beograd. Pored toga, građani i preduzeća mogu da uplate namenska sredstva za sadnju drveća u svojoj ulici ili bloku.

 

Za prijem donacija opština Novi Beograd otvorila je račun, na koji je moguće uplatiti sredstva putem opšte uplatnice..

 

Građani i preduzeća koji žele da iniciraju i finansijski pomognu ozelenjavanje svog neposrednog okruženja mogu nas kontaktirati na:

info@zeleninovibeograd.rs

 

U saradnji sa JKP Zelenilo-Beograd izvršićemo procenu lokacije i uraditi predlog moguće sadnje, u dogovoru sa građanima i preduzećima koji su pokrenuli inicijativu.

 

Uplatnica

Primalac: Gradska opština Novi Beograd

Opis: Donacija za akciju „Zeleni Novi Beograd“

Broj računa: 840-744151843-84

Poziv na broj: 59-013

Model: 97

 

Tagovi

Pročitajte još: