Izložba Dejana Radovanovića u Blok galeriji

U novobeogradskoj Blok galeriji, Jurija Gagarina 221, PETAK, 26. NOVEMBRA, s početkom u 18 časova, biće otvorena izložba fotografija, pod nazivom „Prepoznavanje i inicijacija“, autora DEJANA RADOVANOVIĆA .

Dejan Radovanović, istoričar umetnosti, konzervator savetnika u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin.

Rođen je u Beogradu 1958. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. 1986. godine diplomnirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je nagrade Spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji diplomski rad odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu za rad “Secesijske kovine na fasadama Beograda” (objavljeno u ZLUMS br. 22, Novi Sad, 1986). Od 1990 godine zaposlen kao istorićar umetnosti u sektoru istraživanja i dokumentacije Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu. Pored redovnih poslova u zaštiti i konzervaciji nepokretnog nasleđa u Vojvodini, tokom 1991-1993. ušestvocao u evakuaciji kulturne baština sa ratom pogođenih teritorija u Hrvatskoj, a od 2001. u konzervaciji i vraćanju kulturnog materijala u Hrvatsku. 2001-2004. saradnik centra MNEMOSYNE u evaluaciji i projketima urgentne zaštite priridne i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Tekstove o konzervaciji i restauraciji od 1990. godine redovno objavljuje u domaćojh i stranoj stručnoj periodici.
Pored konzervacije i zaštite nepokretnih kulturnih dobara od 1984. godine objajvljuje tekstove o primenjenoj i likovnoj umetnosti. Prikaze izložbi, arhitektonskih i urbanističkih projekata i konkursa objavljivao u listu Nezavisni , Novi Sad i Dnevniku, objavio više tekstova o zaštiti, konzervaciji i restauraciji u Glasniku društva konzervatora Srbije i Građi za proučavanje spomenika kulture Vojvodine. Autor izložbi i kataloga za izložbe: Dom Beogradskog graditelja, MPU, Beograd 1989 ( koautor sa grupom kolega), Umeće konzervacije 1, Galerija Matice srpske Novi Sad, 2011, Umeće konzervacije 2, Galerija Matice srpske Novi Sad, 2013, Autor teksta za fotomonografiju Stanka Kostića, Srpske svetinje u Rumuniji, Novi Sad, 2013, jedan od autora tekstova u katalogu Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, Galerija SANU, 2018.
Pisac tekstova za kataloge samostalnih likovnih izložbi od 1994. između ostalih pisao tekstove za izložbe Dragane Stanaćev u Beogradu, KNU, Galerija FLU, Novom Sadu, ULUV, Nišu, Galerija Savremene umetnosti; Daniele Fulgosi, Novi Sad, Galerija ULUV, Galerija KC NS, Zorana Todovića, Novi Sad, Galerija VANU, Branke Janković Knežević, Novi Sad, Galerija Zlatno oko, Spomen zbirka Rajka Mamuzića, Slobodana Kneževića, Apatin, Meandar, Novi Sad, Mali likovni salon, Beograd – HAOS, Marka Stojanovića, Remont, … Sa autorskim timom ART-DAĐO Stanka Đorić i Dragan Dangubić sarađivao kao pisac teksta za izložbe Diveloping/ Divelopment u CZKD, Beograd I Stani, Remont, Beograd. saradnik na projektu Led – art.
Fotografijom se u profesionalnom životu bavi kao izvorom i objektom istraživanja, atribucije i ekspertize podataka, a privatno – amatersko-diletantski kao sredstvom beleženja i razumevanja okoline i vremena, pri čemu često kombinuje sopstvene poetske tekstualne haiku iskaze sa fotografijama koje su inspiracija i ilustracija.

Član je Društva konzervatora Srbije, Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbije, osnivač i član Europe Nostre Srbije.
Dobitnik Nagrade DKS za celokupan rad i doprionos u očuvanju i obnovi kulturne Baštine 2015. godine.

Izložba će biti otvorena do 08. decembra 2021. godine.

Tagovi

Pročitajte još: