Dograđuje se Studentski grad na Novom Beogradu: Evo šta je sve u planu

Kompleks Studentski grad na Novom Beogradu trebalo bi da dobije novi objekat sa dve lamele za smeštaj oko 950 studenata, vidi se iz urbanističkog projekta koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda stavio na javnu prezentaciju.

Reč je o prvoj fazi, dok će faza 2 detaljno definisati dogradnju, nadgradnju i rekonstrukciju postojećih smeštajnih objekata studentskih domova i izgradnju i rekonstrukciju pratećih objekata, što će biti predmet posebnog postupka, izrade i potvrđivanja novog urbanističkog projekta, piše eKapija.

U okviru Faze 1 planirana je izgradnja novog smeštajnog objekta sa dve lamele, 5G i 5F koje su međusobno povezane toplom vezom, parterno uređenje prostora, prateći objekti tehničkog bloka i kontolni punkt u južnom delu kompleksa, sve sa priključenjem novoplaniranih objekata na javnu infrastrukturu.

Lamela 5G je spratnosti P+9, bruto bovršine 17.323,73 metara kvadratnih, a planirano je da ima 319 soba, odnosno 638 kreveta. Lamela 5F je spratnosti P+8 i predviđeno je da ima prohodan ravan krov. Bruto površina ove lamele je 9.922,24 metara kvadratnih. U 156 novih soba biće smešteno 312 kreveta.

Lamele su povezane pasarelom na nivoima od prvog do devetog sprata.

U okviru Faze 1 izgradnje su planirani prateći objekti i to tehnički blok koga čine: trafostanica, priključno razvodno postrojenje (PRP), dizel agregat i toplotne pumpe, kao i kontrolni punkt sa nadstrešnicom iznad pešačkog pristupa, i promenada u južnom delu kompleksa.

Inače, u sklopu Studentskog grada trenutno se nalaze četiri studentska doma sa osnovnim pratećim sadržajima (od kojih svaki ima dva krila – G i F), studentski restoran, gril restoran, prodavnice, sportska sala, otvoreni sportski tereni, kotlarnica, kao i stručne službe za bezbednost, sport i rekreaciju, tehničke poslove, telekomunikacije, transport, informacione tehnologije.

Svaki od domova funkcioniše kao nezavisna tehničko tehnološka celina. U okviru Studentskog grada nalazi se i Dom kulture u okviru koga je velika čitaonica, velika sala za muzičko-scenske i filmske programe, mala sala za tribinske programe, ateljei, letnja pozornica, kafić.

Ukupan broj studenata u postojećim smeštajnim kapacitetima domova je 4.617, a ukupan broj zaposlenih 228.

Investitor izrade urbanističkog projekta je Ministarstvo prosvete. Idejno rešenje novog smeštajnog objekta izradilo je preduzeće Energoprojekt-Urbanizam i arhitektura. Osnov za izradu urbanističko-tehničke i projektne dokumentacije je prvonagrađeno rešenje javnog međunarodnog jednostepenog arhitektonsko-urbanističkog konkursa za uređenje kompleksa Studentski grad, urađeno u okviru studija Nous Architecture iz Istanbula. Autori konkursnog rešenja su arhitekte Cihan Sevindik i Siddik Guvendi.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn