(FOTO) Kako će otpadna voda sa Novog Beograda stići do Velikog sela?

Beogradski sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove objavio je Urbanistički projekat za izgradnju prve deonice „Interceptora“, odnosno ogromnog sistema kolektora za kanalizaciju koji će se, kada bude završen, protezati na oko 18 kilometara, od Novog Beograda do buduće fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu.

Izgradnja Deonice 1, koja je predmet projekta čija će javna prezentacija trajati od 7. do 15. maja, podrazumeva, između ostalog, i izgradnju „cevne galerije“ ispod reke Save, od novobeogradske do obale ispod Kalemegdana.

Put otpadnih voda sa novobeogradske strane počinjao bi u novoprojektovanoj kanalizacionoj crpnoj stanici (KCS) „Ušće Nova“ koja je, kako su naveli autori projekta iz Urbanističkog zavoda Beograda, predviđena za prepumpavanje otpadnih voda sa područja Novog Beograda i Zemuna u sistem ispod Save (Deonica 1), a zatim i duž Bulevara vojvode Bojovića (Deonica 2) prema ostalim deonicama Interceptora i postrojenju za preradu otpadnih voda u Velikom selu.

Granica ovog urbanističkog projekta se delom preklapa sa Planom detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na područiju Parka prijateljstva – Ušće kao i sa Planom detaljne regulacije za linijski park-Beograd.

Izvor: Urbanistički projekat za izgradnju Interceptora-Deonica 1

Površina lokacije za izgradnju Interceptora – Deonica 1 obuhvata oko 1,03 hektara, a na samoj deonici glavni objekti su KCS „Ušće Nova“, tunelska deonica ispod reke Save i izlazna građevina i regulacioni blok u Bulevaru vojvode Bojovića.

„Cevna galerija je tunelska konstrukcija ispod korita reke Save, koja služi za smeštaj i zaštitu dve paralelne linije potisnih cevovoda kojima se sprovodi otpadna voda iz KCS ‘Ušće Nova’ na desnu obalu Save. Ukupna dužina cevne galerije je oko 414 metara“, naveli su autori urbanističkog projekta.

Podsetimo da je u januaru 2020. godine Vlada Srbije, a u prisustvu tadašnjeg gradonačelnika i gradskog menadžera Beograda, sa kineskom kompanijom China Machinery Engineering Corporation potpisala ugovor o prvoj fazi radova, vrednosti 271 milion evra, a tada je rečeno da će u drugoj fazi biti potrebno između 400 i 500 miliona evra za izgradnju prve fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Velikom selu, a onda i još 100 miliona evra za još četiri fabrike iste namene.

Osim sa planovima za budući razvoj novobeogradskog Parka prijateljstva i Linijskog parka, izgradnja Deonice 1 i KCS Ušće Nova posredno je povezana i sa planovima investitora u budući kompleks na prostoru hotela „Jugoslavija“.

Izvor: Urbanistički projekat za izgradnju Interceptora-Deonica 1

Kompanija Millennium Team na mestu gde se danas nalazi „Jugoslavija“ namerava da, osim novog hotela, izgradi i dve stambene kule visine po 155 metara, pa su se autori Strateške procene uticaja (SPU) tog projekta na životnu sredinu, kragujevačka firma ECologica URBO i beogradski Bureau Cube Partners, osvrnuli i na kvalitet i kapacitete postojeće kanalizacione mreže.

„Glavni recipijent za upotrebljene vode sa predmetnog područja, prema postojećem stanju, je KCS Ušće, koja potiskuje upotrebljene vode u Dunav. Neposredni recipijent za upotrebljene vode za novoplanirane objekte (na prostoru hotela „Jugoslavija“) biće fekalni kolektor u Bulevaru Nikole Tesle, pošto se privede nameni“, stoji u SPU, uz objašnjenje na koji način će izgradnja Ušća-Nova uticati na kapacitete kolektora na koje računaju investitori.

Tagovi

Pročitajte još: