Korak bliže mostu za pešake i bicikliste između Novog Beograda i Ade

Pešačko-biciklistička veza između novobeogradske Ulice omladinskih brigada i Ade Ciganlije koja podrazumeva i izgradnju mosta, a za koje je grad idejna rešenja predstavljane još pre nekoliko godina, korak je bliža realizaciji.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je javnu nabavku za izrada tehničku dokumentacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko Save, a koja će povezati Novi Beograd i Čukaricu, a ugovoreni rok za ovaj posao biće 765 dana, prenosi eKapija.

Kako se navodi u tenderaskoj dokumentaciji, projekat pešačko-biciklističkog mosta je prioritetni gradski projekat, proizašao iz globalno usvojenih „Ciljeva Održivog Razvoja“(SDGs) i strateškog opredeljenja Grada Beograda definisanog u „Strategiji razvoja grada Beograda“ i „Planu održive urbane mobilnosti“ Beograda i projekta „IME“, kojima se potencira održiva urbana mobilnost kroz inovativno i održivo planiranje transportnog sistema.

„Cilj realizacije predmetne pešačko-biciklističke veze je promovisanje urbane mobilnosti i povezivanje zelenih i rekreativnih zona grada sa ostalim, pre svega stambenim delovima grada, a posebno Novog Beograda i Ade Ciganlije. Konfiguracija Novog Beograda je povoljna za razvoj pešačko-biciklističke infrastrukture i saobraćaja, a planirana veza ima za cilj da poveže sremsku obalu sa zelenim i rekreativnim površinama na Adi Ciganliji. Osim u rekreativne svrhe, povećanje pešačko-biciklističke infrastrukture doprinosi dostupnosti drugih sadržaja i usluga, kao i pešačkog kretanja, te smanjenju pritiska motornim vozilima Ade Ciganlije na čukaričkoj strani, što će doprineti smanjenju emisije ugljen dioksida, povećanju kvaliteta vazduha i zaštiti životne sredine i održivom razvoju urbane strukture“, ističe se u dokumentaciji.

Kako se precizira, površina obuhvata iznosi oko 4,8 hektara i planirano je da se „most uklopi u jedinstveni kontekst akvatorije reke Save, prirodnih vrednosti Ade Ciganlije i priobalnog keja novobeogradskih blokova“.

„Forma i konstrukcija mosta treba da bude elegantna, laka, ekonomična, optimalna. Pri tom je neophodno voditi računa o nameni, načinu izvođenja i održavanju. Voditi računa o neometanom kretanju lica koja se otežano kreću na svim ulazima i prilazima objektu, kao i na svim pešačkim stazama. Pešačko-biciklistički most sa pristupnim rampama preko reke Save predviđen je između novobeogradskog bloka 70 i Ade Ciganlije. Primarna konstrukcija mosta planirana je od kombinacije čelika na lukovima i armirano-betonske konstrukcije na osloncima, preko kojih se ostvaruju veze sa pilonima. Piloni su od armirano-betonske konstrukcije. Most je ukupne dužine oko 520 metara, širina korisne površine puta je oko 6 metara. U poprečnom profilu mosta planira se minimalno dvosmerna biciklistička staza, pešačka staza od minimum polovine širine profila. Moguće je projektovati i proširenja za zadržavanje uz spoljne ivice pešačke staze. Pešačku i biciklističku stazu jasno razdvojiti u profilu, materijalizacijom i signalizacijom. Prilikom projektovanja i izgradnje mosta voditi računa da zona intervencije mosta ne ugrozi postojeću vegetaciju i zone zaštite. Most je predviđen i za kretanje lakih ekoloških vozila na električni pogon (trotineti, skejtovi i sl.)“, naglašava se u dokumentaciji.

Ispod konstrukcije mosta je predviđen prostor za instalacije.

„Oblikovanje mostovske konstrukcije i njegovih elemenata uraditi pažljivo u skladu sa njegovim značajem siluete i vizuelnog identiteta grada. Ukoliko postoji potreba, stubove postaviti pod nagibom kako bi se vertikalno sprovele cevi infrastrukture. Oblikovanje, visine arhitektonskih i konstruktivnih elemenata, materijal zaštitne ograde, i osvetljenje, definisati u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode, kako bi se planiralo rešenje mosta koje ne ugrožava koridor zaštićene vrste malog vranca“, navodi se u dokumentaciji.

Kako je ukazano, glavne konstruktivne stubove mosta treba planirati tako da ne ugroze plovni put Save prema uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Treba planirati konstrukciju mosta koja ne ugrožava stabilnost nasipa, zone zaštite vodoizvorišta i prirodne vrednosti.

Planirani i liftovi

Projektnom dokumentacijom, kako se naglašava, treba obuhvatiti i projekte MRL električnih putničkih liftova za prevoz putnika sa posebnim potrebama (stara, hendikepirana i invalidna lica, kao i biciklisti). Ukoliko to ne bude određeno uslovima, nadležne institucije, nosivost lifta treba da bude 10 osoba (800 kilograma), precizirano je u dokumentaciji

Procenjena vrednost nabavke bez PDV-a je 125.000.000 dinara, a rok za podnošenje ponuda je 8. decembar u 13 časova.

Podsetimo, pre oko godinu dana Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda stavio je na rani javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko Save. U dokumentaciji plana tada su prikazane dve varijante budućeg mosta.

Tagovi

Pročitajte još:

Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn