Korak bliže mostu za pešake i bicikliste između Novog Beograda i Ade

Pešačko-biciklistička veza između novobeogradske Ulice omladinskih brigada i Ade Ciganlije koja podrazumeva i izgradnju mosta, a za koje je grad idejna rešenja predstavljane još pre nekoliko godina, korak je bliža realizaciji.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je javnu nabavku za izrada tehničku dokumentacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko Save, a koja će povezati Novi Beograd i Čukaricu, a ugovoreni rok za ovaj posao biće 765 dana, prenosi eKapija.

Kako se navodi u tenderaskoj dokumentaciji, projekat pešačko-biciklističkog mosta je prioritetni gradski projekat, proizašao iz globalno usvojenih „Ciljeva Održivog Razvoja“(SDGs) i strateškog opredeljenja Grada Beograda definisanog u „Strategiji razvoja grada Beograda“ i „Planu održive urbane mobilnosti“ Beograda i projekta „IME“, kojima se potencira održiva urbana mobilnost kroz inovativno i održivo planiranje transportnog sistema.

„Cilj realizacije predmetne pešačko-biciklističke veze je promovisanje urbane mobilnosti i povezivanje zelenih i rekreativnih zona grada sa ostalim, pre svega stambenim delovima grada, a posebno Novog Beograda i Ade Ciganlije. Konfiguracija Novog Beograda je povoljna za razvoj pešačko-biciklističke infrastrukture i saobraćaja, a planirana veza ima za cilj da poveže sremsku obalu sa zelenim i rekreativnim površinama na Adi Ciganliji. Osim u rekreativne svrhe, povećanje pešačko-biciklističke infrastrukture doprinosi dostupnosti drugih sadržaja i usluga, kao i pešačkog kretanja, te smanjenju pritiska motornim vozilima Ade Ciganlije na čukaričkoj strani, što će doprineti smanjenju emisije ugljen dioksida, povećanju kvaliteta vazduha i zaštiti životne sredine i održivom razvoju urbane strukture“, ističe se u dokumentaciji.

Kako se precizira, površina obuhvata iznosi oko 4,8 hektara i planirano je da se „most uklopi u jedinstveni kontekst akvatorije reke Save, prirodnih vrednosti Ade Ciganlije i priobalnog keja novobeogradskih blokova“.

„Forma i konstrukcija mosta treba da bude elegantna, laka, ekonomična, optimalna. Pri tom je neophodno voditi računa o nameni, načinu izvođenja i održavanju. Voditi računa o neometanom kretanju lica koja se otežano kreću na svim ulazima i prilazima objektu, kao i na svim pešačkim stazama. Pešačko-biciklistički most sa pristupnim rampama preko reke Save predviđen je između novobeogradskog bloka 70 i Ade Ciganlije. Primarna konstrukcija mosta planirana je od kombinacije čelika na lukovima i armirano-betonske konstrukcije na osloncima, preko kojih se ostvaruju veze sa pilonima. Piloni su od armirano-betonske konstrukcije. Most je ukupne dužine oko 520 metara, širina korisne površine puta je oko 6 metara. U poprečnom profilu mosta planira se minimalno dvosmerna biciklistička staza, pešačka staza od minimum polovine širine profila. Moguće je projektovati i proširenja za zadržavanje uz spoljne ivice pešačke staze. Pešačku i biciklističku stazu jasno razdvojiti u profilu, materijalizacijom i signalizacijom. Prilikom projektovanja i izgradnje mosta voditi računa da zona intervencije mosta ne ugrozi postojeću vegetaciju i zone zaštite. Most je predviđen i za kretanje lakih ekoloških vozila na električni pogon (trotineti, skejtovi i sl.)“, naglašava se u dokumentaciji.

Ispod konstrukcije mosta je predviđen prostor za instalacije.

„Oblikovanje mostovske konstrukcije i njegovih elemenata uraditi pažljivo u skladu sa njegovim značajem siluete i vizuelnog identiteta grada. Ukoliko postoji potreba, stubove postaviti pod nagibom kako bi se vertikalno sprovele cevi infrastrukture. Oblikovanje, visine arhitektonskih i konstruktivnih elemenata, materijal zaštitne ograde, i osvetljenje, definisati u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode, kako bi se planiralo rešenje mosta koje ne ugrožava koridor zaštićene vrste malog vranca“, navodi se u dokumentaciji.

Kako je ukazano, glavne konstruktivne stubove mosta treba planirati tako da ne ugroze plovni put Save prema uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Treba planirati konstrukciju mosta koja ne ugrožava stabilnost nasipa, zone zaštite vodoizvorišta i prirodne vrednosti.

Planirani i liftovi

Projektnom dokumentacijom, kako se naglašava, treba obuhvatiti i projekte MRL električnih putničkih liftova za prevoz putnika sa posebnim potrebama (stara, hendikepirana i invalidna lica, kao i biciklisti). Ukoliko to ne bude određeno uslovima, nadležne institucije, nosivost lifta treba da bude 10 osoba (800 kilograma), precizirano je u dokumentaciji

Procenjena vrednost nabavke bez PDV-a je 125.000.000 dinara, a rok za podnošenje ponuda je 8. decembar u 13 časova.

Podsetimo, pre oko godinu dana Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda stavio je na rani javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko Save. U dokumentaciji plana tada su prikazane dve varijante budućeg mosta.

Tagovi

Pročitajte još: