Nacionalni bokserski centar biće u Novom Beogradu

U budućem kompleksu u Ulici dr Ivana Ribara planirana su dva objekta, trenažno- takmičarski sa ringovima, bazenom, saunom i prenoćište za omladinu.

Osim nacionalnog fudbalskog stadiona država će graditi i nacionalni bokserski trening centar. Zato je naručila da se izradi urbanistički projekat (UP). Za taj posao je angažovala arhitektonski studio PRO 19, a šta je sve predviđeno tim dokumentom koji je osnov za izradu tehničke dokumentacije i dobijanje neophodnih dozvola, javnost može da se informiše do 28. februara, do kada traje javna prezentacija UP-a u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta.

Prema tom dokumentu, nacionalni bokserski trening centar predviđen je na parceli od oko 2,17 hektara u Ulici dr Ivana Ribara u Novom Beogradu udaljenoj oko devet kilometara od centra grada. Na tom sada neizgrađenom, neuređenom i komunalno neopremljenom zemljištu biće podignut kompleks ukupne površine od 7.257 kvadratnih metara. U njemu će biti dva objekta pozicionirana u centralnom delu buduće građevinske parcele sa novoformiranim parking zonama uz Ulicu dr Ivana Ribara: jednospratni trenažno-takmičarski sa toplom vezom od 5.569 kvadrata i prenoćište za omladinu – smeštajni dvospratni objekat od 1.688 kvadrata.

Trenažnotakmičarski sastoji se od dva dela organizovana tako da funkcionišu nezavisno, a veza između te dve zone biće preko pasarela na nivou prizemlja i prvog sprata. Trenažna zona je namenjena sportu i rekreaciji u kojoj će biti ringovi, bazen namenjen isključivo za korisnike trenažnog centra, sauna, kancelarijski, galerijski prostor…

Takmičarski deo predviđen je za održavanje sportskih takmičenja i društvenih manifestacija. Prenoćište za omladinu namenjeno je privremenom boravku takmičara i članova bokserskog saveza. Objekat je zatvorenog tipa, u funkciji je kompleksa i podeljen je na dnevnu i noćnu zonu. Predviđene su i otvorene tribine i natkriveni ring u zadnjem, zapadnom delu parcele u okviru ozelenjenog dela, izdvojeni od zagađenja i buke javnih površina. Natkriveni ring za boks, osim urbanog mobilijara za vežbanje obuhvata trim-stazu koja se prostire po obodu kompleksa, u kojem je predviđeno 99 parking-mesta, namenjenih takmičarsko-sportskom centru, pet mesta rezervisano je za osobe sa invaliditetom, osam za VIP parking u neposrednoj blizini ulaza u trenažni objekat, dva mesta za autobuse i deset za bicikle. Kroz budući kompleks planirane su i staze i pešački prilazi objektima, navedeno je u UP-u.

– Zbog velikog broja parking-mesta, posebno je vođeno računa da se štetni uticaj u ovim zonama umanji ozelenjavanjem između parkinga, kao predviđenim zasadom listopadnog drveća koje će ne samo doprineti ekološkom aspektu kompleksa, već će i zasenom koju pravi učiniti prijatniji boravak za korisnike. U okviru kompleksa, predviđen je i park sa potrebnim mobilijarom za sedenje. Takođe, ulazi u objekte su naglašeni uređenim zelenim površinama, gde god je to bilo moguće zbog pristupa. Zelene površine su vizuelno i estetski usklađenje sa namenom prostora i arhitekturom objekta – piše u urbanističkom projektu za izgradnju nacionalnog bokserskog centra.

Tagovi

Pročitajte još: