Novi Beograd dobija još jednu kulu: Gde će se nalaziti?

Nova kula krasiće Novi Beograd. Preciznije, Blok 32.

Naime, gradska uprava oglasila je još jedan rani javni uvid, a ovoga puta on se tiče plana detaljne regulacija za pomenuti blok.

Prema dostupnoj dokumentaciji, novi visoki objekat zamišljen je na uglu Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti.

ŠTA JE U PLANU?

Inicijativu za izradu ovog plana pokrenulo je preduzeće Alta holding, ujedno i finansijer plana, a sa ciljem da stvori potrebne osnove za izgradnju poslovno-stambene višespratnice.

„Na uglu Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti nalazi se objekat ‘Alta’ banke (bivša ‘Jubmes’ banka) koji je dobrog boniteta, međutim, loše pozicioniran u odnosu na izuzetno široku raskrsnicu dva bulevara. Planom je predviđena zamena objekta ‘Alta’ banke novim komercijalnim objektom„, kaže se u zvaničnim spisima objavljenim na sajtu grada.

Konačna granica plana će se definisati tokom izrade njegovog nacrta, ali za sada orijentaciono iznosi 11 hektara.

Prema važećim pravilima građena, dodaje se, maksimalna visina venca objekta je 32 metra, a u zoni visokog objekta do 120 metra.

Plan predviđa i određen procenat slobodnih i zelenih površina, te rešavanja pitanja parkiranja (izgradnjom garaže i na otvorenom parking prostoru).

OČEKIVANI EFEKTI

Dokumentacija navodi i očekivane efekte planiranja, a oni su, između ostalog:

– Zaokruživanje prostorno-funkcionalne celine stambenih objekata;

– Povećanje atraktivnosti područja izgradnjom visokog objekta;

– Opremanje područja objektima javnih i namenskih garaža;

– Unapređenje stanja životne sredine kroz uređenje trgova i parkova na javnim površinama;

– Racionalnije korišćenje prirodnih resursa i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu;

– Povećanje broja radnih mesta.

MASOVNA STANOGRADNJA OMOGUĆENA 2000.

Takođe se podseća da Blok 32 pripada centralnoj zoni Novog Beograda sa izuzetno dobrom saobraćajnom opsluženošću i blizinom administrativnog i trgovačkog centra, kao i svih pratećih funkcija stanovanja.

„Značajnija izgradnja predmetnog bloka započela je sa usvajanjem Regulacionog plana dela Bloka 32 koji je omogućio masovnu stanogradnju preko Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu“, kaže se u dokumentaciji.

Prema tom planu iz 2000. godine, realizovana su 3 bloka sa potrebnom infrastrukturom:

– Blok 1B izgrađen je i useljen 2004. godine. Sadrži 162 stambene jedinice različitih struktura i 23 lokala;

– Blok 3A izgrađen je i useljen 2008. godine. Sadrži 134 stambene jedinice različitih struktura i 15 lokala. Objekat u sebi ima i dečje obdanište;

– Blok 3B izgrađen je i useljen 2015. godine. Sadrži 134 stambene jedinice različitih struktura i 17 lokala.

Izvor: B92

Tagovi

Pročitajte još: