Novi konkurs za novobeogradske splavove: U igri su lokacije na Savi i Dunavu

Ovo je treći po redu, odnosno poslednji postupak prikupljanja ponuda.

Grad Beograd nastavlja postupak davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata putem prikupljanja pismenih ponuda.

Rok za dostavu ponuda je do 24. januar 2024. godine do 11.30 časova. Ponude se otvaraju istog dana u 12 časova u prostorijama Gradske opštine Stari grad (sala u prizemlju), Ulica makedonska broj 42. S obzirom na to da je postupak otvaranja ponuda javni i pokriven kamerama, moguće je prisustvo svih zainteresovanih lica.

Predmet javnog oglasa je 17 jedinica zakupa na reci Dunav, desna obala (dunavski rukavac), dve jedinice zakupa na reci Savi, leva obala (Savski kej), kao i pet jedinica zakupa na Ušću kod Kule Nebojša. Sve navedene jedinice zakupa su namenjene za privredne svrhe.

Ovo je treći po redu, odnosno poslednji postupak prikupljanja ponuda za objekte privredne namene, tako da se pozivaju svi zainteresovani da iskoriste priliku za zakup na preostalim lokacijama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, Ulica kraljice Marije 1/17, putem telefona: 7157-303, 7157-815. Tekst oglasa, obrazac ponude, model ugovora i karte zone mogu se preuzeti na sajtu Grada Beograda u delu pod nazivom Gradski oglasi, konkursi i tenderi.

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn