Održana skupština Nacionalne Asocijacije špediterskih društava i agenata na Novom Beogradu

Nacionalna Asocijacija špediterskih društava i agenata P.U. Transport i Logistika (NA) koju čine više od 70 špediterskih društava i agenata i koja deltanošću svojih članica pokriva više od dve trećine spoljnotrgovinskog prometa Republike Srbije u domenu transporta, logistike, carinskog posredovanja, skladištenja i distribucije, u skladu sa svojim programom rada za 2021. godinu održala je svoju 19. redovnu Skupštinu 9. jual 2021. godine. Skup je održan u konferencijskim salama IN Hotela na Novom Beogradu.

Zbog još uvek važećih epidemioloških mera, ova Skupština održana je samo uz prisustvo delegata samo u radnom delu, bez gostiju iz zemlje i inostranstva, napominje se u saopštenju.

Prema dnevnom redu osim uobičajenih stručnih tema, razmatrani su i statusna pitanja, programi rada sa posebnim akcentom na delovanje Akademija NA.

S obzirom na to da je ovo bila i izborna godina, održani su i izbori za sledeće pozicije, na koje su izabrani:

1. Predsednik Skupštine – Vukan Vujačić, predstavnik kompanije Pro team d.o.o., Beograd
2. Zamenik preds.Skupštine – Nada Bumbić, Interuk d.o.o., Vršac
3. Počasni preds.Skupštine – Ljubomir Lazarević, Acreoss Company d.o.o., Beograd
4. Za članove Upravnog odbora izabrani su sledeći predstavnici kompanija članica:
– Goran Đorđević – EC-LOGISTICS d.o.o.,Beograd
– Saša Radosavljević – KUHNE NAGEL d.o.o., Beograd
– Tomislav Milošević – SIMEX d.o.o., Novi Sad
– Nemanja Živanović – TRANSAGENT d.o.o., Beograd
– Ljubiša Karalić – CALIFORNIA ŠPED d.o.o., Beograd
– Predrag Stojanović – PANŠPED d.o.o., Novi Sad
– Vladimir Lekić – DRAGON MARITIME SEE d.o.o., Beograd
– Aleksandar Milin – EXPRESS CARGO d.o.o., Beograd
5. Izabrani su i članovi šest stručnih komisija.

Poseban deo Skupštine bio je posvećen radu Akademije NA, odnosno programima obuka koji su relaizovani i koji su u planu relaizacije. Primarna je realizacija obuka za carinske zastupnike, kao i zapojedine module transporta.

Na skupu su takođe prezentovana i dva izdanja na kojima su radili eksperti zaposleni u članicama NA, a to su „Transportni priručnik“, namenjen zaposlenima u špediterskim društvima, vozarskim, prizvodnim i spoljnotrgovinskim kompanijama, studentima, itd. Ovo je jedinstveni vodič sa prkatičnim primerima za organizaciju svih vrsta transporta, osiguranja, carinskog posredovanja, skladištenja, distribucije robe i dr.

Drugo izdanje su „Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Repbublici Srbiji“, koji su inicirali i uradili stručnjaci zaposleni u kompanijama članicama Nacionalne Asocijacije.

Obzirom da je tema svečanog dela Skupštine trebala da bude edukacija zaposlenih u špediterskim društvima i agentskim kompanijama, zbog nemogućnosti da svi pozvani predavači iz zemlje i inostranstva prisustvuju ovom skupu, odlučeno je da se svečana sednica održi u posebnom terminu, kada se za to steknu zdravstveni uslovi, zaključeno je.

Izvor: eKapija

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn