Odustalo se od studije o životnoj sredini za izgradnju kineskog tržnog centra na Novom Beogradu

Beogradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine odlučio je da za projekat izgradnje novog kineskog tržnog centra na Novom Beogradu nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Preduzeće „Eurasia trade centar“ planira izgradnju novog kineskog tržnog centra na Novom Beogradu. Kompleks će imati dva odvojena objekta sa ukupno 476 lokala, kao i internu saobraćajnicu.

Lokacija budućeg kompleksa se nalazi uz stambene blokove u Ulici Mileva Marić Ajnštajn na Novom Beogradu, između ulice Jurija Gagarina, i planiranih ulica Nova 15, Nova 16 i Nova 17.

Investitor je nedavno podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja budućeg kompleksa na životnu sredinu.

Sekretarijat je sada doneo rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, „uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o lokaciji, nameni i karakteristikama projekta“.

Ocenjeno je, kako se navodi, da se uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za tu vrstu objekata, kao i mera zaštite životne sredine koje su utvrđene rešenjem – ne očekuju značajni negativni uticaji projekta na činioce životne sredine.

U slučaju rekonstrukcije, proširenja kapaciteta ili prestanka rada predmetnog projekta, investitor ima obavezu da podnese zahtev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u doneto rešenje na sajtu grada Beograda, kao i da izjavi žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja (obaveštenje je objavljeno 24. februara).

Gradnja tržnog centra je planirana u dve faze. Objekti su planirani za prodaju robe široke namene, lokali u prizemlju će da imaju svoje ulaze i moći će da im se pristupi sa pešačke staze.

Prvi objekat čija će površina biti preko 23.000 kvadrata će imati prizemlje, jedan sprat i ukupno 360 lokala.

U drugoj fazi će se gradti trospratni objekat, površine više od 10.000 kvadrata, koji će imati 116 lokala, kao i magacin na drugom spratu.

U okviru kompleksa, konkretno između dva objekta, planiran je otvoreni parking sa ukupno 428 parking mesta.

 

Tagovi

Pročitajte još: