Pogledajte kakav će se kompleks graditi na mestu fabrike IMT na Novom Beogradu

Na području koje je zauzimala Industrija mašina i traktora (IMT) na Novom Beogradu u planu je da bude izgrađen novi stambeno-poslovni kompleks. Kako je predviđeno nacrtom plana detaljne regulacije (PDR) područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske, i to njegovom prvom fazom, koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio na javni uvid, na oko 47,8 ha površine planirana je izgradnja više od 5.000 stanova, više predškolksih ustanova, dve osnovne škole, kao i oko 150.000 m2 BRGP komercijalnih sadržaja.

Plan se odnosi na područuje šireg industrijskog kompleksa, koji obuhvata i lokaciju ugašene fabrike traktora i fabriku FMO. Prva faza obuhvata prostor između ulica Jurija Gagarina, Omladinskih brigada, kompleksa Airport City, Zemunske ulice, kompleksa Movem, lesnog odseka, zaštitne zone dalekovoda i planirane saobraćajnice Nova 4, uključujući i samu saobraćajnicu.

– Cilj izrade plana je definisanje namene površina i pravila uređenja i građenja na prostoru bivših fabrika IMT i FMO, kroz sagledavanje prostornih mogućnosti predmetne lokacije, njenog neposrednog i šireg okruženja, tako da se optimalno iskoriste potencijali ovog prostora i omogući efikasno i održivo korišćenje gradskog građevinskog zemljišta – navodi se u planu.

Površina obuhvaćena planom iznosi oko 47,8 ha, a predviđeno je da na ovom prostoru živi 14.770 stanovnika u 5.093 stanova.
Planom je predviđeno da se BRGP stanovanja sa sadašnjih 6.400 m2 poveća na čak 153.200m2, dok je u okviru ove zone planira BRGP komercijalnih sadržaja od 17.000 m2. Maksimalna dozvoljena visina venca objekta je 23 m, maksimalna visina venca povučene etaže je 26 m.
U okviru mešovitih gradskih centara predviđeno je stanovanje na 478.550 m2 BRGP i 151.638 m2 BRGP komercijalnih sadržaja. Mešoviti gradski centri, podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem. Maksimalna visina venca objekta je 32 m, maksimalna visina venca povučene etaže je 35 m.

Komercijalni sadržaji obuhvatiće poslovne komplekse, trgovinu na malo (robne kuće, supermarketi, prodavnice prehrambene, neprehrambene, specijalizovane i mešovite robe, trgovinski centri, diskontni centri), poslovanje (poslovne i finansijske institucije, predstavništva, privredna društva i agencije za pružanje poslovnih, intelektualnih, informatičkih i drugih), ugostiteljstvo i turizam (moteli, hoteli, pansioni, hosteli, restorani, kafei, turističke agencije), komercijalni vidovi sportskih, rekreativnih aktivnosti, zabave, kao i izložbeno-prodajni prostori (saloni automobila, prodaja nameštaja). BRGP komercijalnih sadržaja biće smanjen sa postojećih 49.700 m2 na 16.000 m2.

Na poručju PDR-a izgrađeni su brojni objekti IMT-a, i u fazi su rušenja i čišćenja lokacije, zatim objekti megamarketa Roda, tržni centar Ekstra, Dom zdravlja, dečiji vrtić i drugi objekti spratnosti P+2 do P+4.

Škole i vrtići
Planirane su tri lokacije za objekte predškolskih ustanova maksimalnog kapaciteta 270 korisnika, kao i četiri depandansa predškolskih ustanova. Ukupan planirani kapacitet predškolskih ustanova iznosi 1.160 dece.
Planiran je smeštaj učenika osnovno-školskog uzrasta u okviru dva planirana objekta osnovnih škola i to ukupnog kapaciteta od 1.680 učenika (raspoređenih u 56 odeljenja).

Zadržava se postojeće parterno uređenje-interna saobraćajna mreža, parking i zelenilo.
Naručilac izrade plana je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, nosilac izrade Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a obrađivač plana Urbanistički zavod Beograda.

Izvor: eKapija

Tagovi

Pročitajte još:

Free Porn