Kompanija Octopus Trade planira da u Japanskoj ulici izgradi više od 3.000 m2

Kompanija Octopus Trade planira da u Japanskoj ulici na Novom Beogradu izgradi poslovni objekat, spratnosti Po+Su+P+2+Ps.
Na parceli 758 m2 projektovan je objekat koji je po nameni poslovni, po tipu jednostrano uzidan, spratnosti Po+Su+Pr+2+Ps.
podrumu i suterenu je projektovana garaža, a na ostalim etažama poslovanje.

Garaža u podrumu ima 18 parking mesta, od kojih su tri standardna, a 15 u sistemu parkiranja Wohr.. Garaža u suterenu ima 13 standardnih parking mesta.
Kolski pristup je projektovan iz postojeće interne saobraćajne mreže koja se nalazi na parcelama u javnom korišćenju i njime se pristupa direktno u nivo suterena. Garaži u podrumu se pristupa autoplatformom.

Ukupna bruto površina objekta je 3.175 m2.
Nosilac izrade projekta je preduzeće za građevinu, proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Dalmak Beograd.

Izvor: eKapija

Tagovi

Pročitajte još: