Velika akcija “Uredimo zajedno Novi Beograd”

JKP ”Zelenilo – Beograd” organizuje akciju ”Uredimo zajedno”, koja se realizuje već osmi put kako bi se ozelenile međublokovske površina i građani uključili u sređivanje životne okoline.

Stambene zajednice mogu prijaviti predloge za ozelenjavanje i uređenje zelene površine u okviru svog stambenog naselja ”Zelenilu” koje će obezbediti sav potreban biljni i dendro materijal, parkovski mobilijar, lopate, rukavice, farbu, četke i ostala sredstva potrebna da se posao obavi kvalitetno.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu preduzeća na adresu www.zelenilo.rs

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl adresu: info@zelenilo.rs ili na adresu JKP ”Zelenilo – Beograd”, Centar za informisanje, Mali Kalemegdan 8, sa naznakom – za akciju ”Uredimo zajedno”.

Prijavljivanje traje do 27. februara.

Realizacija akcije obuhvata nekoliko faza: prvo, stambene zajednice prijavljuju vrstu i sadržinu radova u pogledu uređenja i ozelenjavanja, kao i površinu na kojoj će ti radovi biti izvedeni. U okviru akcije moguće je izvoditi zemljane i biološke radove poput sadnje ukrasnih biljaka, travnjaka i postavljanja parkovskog mobilijara (klupa i đubrijera). Građevinski radovi kao što su izgradnja staza, platoa, dečjih igrališta, ugradnja fitnes rekvizita i slično, ne mogu biti predmet prijave za akciju.

Tagovi

Pročitajte još: